Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6 (2010) Mõnest värvinimetusest ja nende tähendusvahekordadest eesti ja soome keeles Abstract   PDF
Vilja Oja, Mari Uusküla
 
Vol 10 (2014) Morfosüntaktilise ja leksikaalse varieerumise piiridest: ilukirjandus- ja õppijakeele kasutusmustrite võrdlus Abstract   PDF
Pille Eslon
 
Vol 3 (2007) Morphological modifications in Lithuanian child-directed speech Abstract   PDF
Laura Kamandulyte
 
Vol 11 (2015) Morphonotactics in L1 acquisition of Lithuanian: TD vs. SLI Abstract   PDF
Laura Kamandulyte-Merfeldiene
 
Vol 9 (2013) Multilingualism of a Southern Estonian – comparison of Estonian, Võru and Finnish narratives Abstract   PDF
Liina Tammekänd
 
Vol 13 (2017) Multimodaalse suhtlusakti struktuur ja tähenduse kujunemine mitme osalejaga suhtlussituatsioonis Abstract   PDF
Dmitri Kulakov, Silvi Tenjes
 
Vol 12 (2016) Muutunud õpikäsituse keeleline konstrueerimine Abstract   PDF
Halliki Põlda, Katrin Aava
 
Vol 7 (2011) Naabruspaarid ja kategoriseerimine netikommentaarides kui sidusa dialoogi loomise vahendid Abstract   PDF
Tiit Hennoste, Olga Gerassimenko, Riina Kasterpalu, Mare Koit, Krista Mihkels, Kirsi Laanesoo, Anni Oja, Andriela Rääbis
 
Vol 16 (2020) Naerev hääl ametlikus ja argivestluses Abstract   PDF
Andra Annuka
 
Vol 6 (2010) Narratiivi aeg ja tõlke aeg: diskursiivne käsitlus Abstract   PDF
Triin Lõbus, Silvi Tenjes
 
Vol 11 (2015) Narrative production weakness in Russian dyslexics: Linguistic or procedural limitations? Abstract   PDF
Aleksandr N. Kornev, Ingrida Balčiūnienė
 
Vol 18 (2022) Nimisõnafraas eesti-norra kakskeelsete laste keelekasutuses Abstract   PDF
Adele Vaks, Virve Vihman
 
Vol 14 (2018) Non-native student and supervisor expectations during the process of completing a graduation thesis: A case study Abstract   PDF
Ene Alas, Suliko Liiv
 
Vol 9 (2013) Õiguslikud väljakutsed ja võimalikud lahendused keeleressursside arendamisel Abstract   PDF
Arvi Tavast, Heiki Pisuke, Aleksei Kelli
 
Vol 16 (2020) On the representation of the category of number in nouns in Estonian and Russian dictionaries Abstract   PDF
Irina Külmoja, Larisa Mukovskaya
 
Vol 3 (2007) Õpetaja tagasiside õpilase vastusele algkoolitunnis Abstract   PDF
Krista Strandson
 
Vol 3 (2007) Õppijakeel ja eesti vahekeele korpus Abstract   PDF
Pille Eslon, Helena Metslang
 
Vol 6 (2010) Õppijakeele kontekstuaalne varieeruvus eesti keele täis- ja osasihitise kasutamisel Abstract   PDF
Raili Pool
 
Vol 8 (2012) Osalausete tuvastamine eestikeelses tekstis kui iseseisev ülesanne Abstract   PDF
Heiki-Jaan Kaalep, Kadri Muischnek
 
Vol 12 (2016) Osalejate arvamuste muutumine argumenteerimisdialoogis Abstract   PDF
Mare Koit
 
Vol 10 (2014) Palved eesti, soome ja vene keeles: grammatika pragmaatika teenistuses Abstract   PDF
Renate Pajusalu
 
Vol 3 (2007) Parental reactions to the morphologically correct and incorrect utterances of children Abstract   PDF
Ingrida Balčiūnienė
 
Vol 18 (2022) Parlamendisuhtlus võrdluses kliendisuhtlusega: küsimused ja vastused Abstract   PDF
Mare Koit
 
Vol 10 (2014) Põhimõtteliselt või praktiliselt Paides – kahe sarnase funktsiooniga sõna käekäigust Abstract   PDF
Annika Küngas
 
Vol 4 (2008) POLEEMILIST. Eesti keel ja teised keeled – Eesti jaoks Abstract   PDF
Suliko Liiv
 
Vol 18 (2022) POS-tagging Tartu Corpus of Estonian Learner English with CLAWS7 Abstract   PDF
Liina Tammekänd, Reeli Torn-Leesik
 
Vol 3 (2007) Pronoomenid lapsekeeles: mõnda mina ja sina omandamisest Abstract   PDF
Maigi Vija
 
Vol 9 (2013) Quantitative and qualitative aspects of switching between Estonian Sign Language and spoken Estonian Abstract   PDF
Kadri Hein
 
Vol 17 (2021) Quote extraction from Estonian media: Analysis and tools Abstract   PDF
Dage Särg, Karmen Kink, Karl-Oskar Masing
 
Vol 13 (2017) Re-conceptualizing mother tongue tuition of Estonian abroad as a transnational phenomenon Abstract   PDF
Maarja Siiner
 
Vol 2 (2006) Reeglid ja analoogia võõrkeeleõppes soome mitmusevormide käänamise näitel Abstract   PDF
Annekatrin Kaivapalu
 
Vol 8 (2012) Referentsiaalsed noomenifraasid laste narratiivides Abstract   PDF
Helen Kirsipuu, Piret Soodla, Renate Pajusalu
 
Vol 3 (2007) RINGVAADE. Tavakeelest ja tavamatemaatikast Abstract   PDF
Leo Võhandu
 
Vol 3 (2007) Rohkem kui sõnad Abstract   PDF
Jaakko Lehtonen
 
Vol 17 (2021) Russian L1 speakers’ palatalization in Estonian and the effect of phonetic speech training Abstract   PDF
Anton Malmi, Pärtel Lippus
 
Vol 6 (2010) Russification of non-Estonian pupils in Tallinn Abstract   PDF
Mart Rannut, Ülle Rannut
 
Vol 2 (2006) Ruumilise keele mehhanismid ja võimalused mõiste KÄSI väljendamisel Abstract   PDF
Silvi Tenjes
 
Vol 15 (2019) Setting the boundaries: Partitive verbs in Estonian verb classifications Abstract   PDF
Anne Tamm, Natalia Vaiss
 
Vol 3 (2007) Shift of use of capital (upper case) letters in english and Latvian marketing texts Abstract   PDF
Eva Birzniece
 
Vol 16 (2020) Sihtkeele kultuuriruumist lähtuva identiteedi kasutamine algtaseme võõrkeeleõppes Abstract   PDF
Katrin Koorits, Merje Miliste
 
201 - 240 of 326 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>