Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 15 (2019) A comparison of factors affecting Estonian EFL learners’ idiom comprehension Abstract   PDF
Rita Anita Forssten
 
Vol 13 (2017) A miks sa torusse ei räägi? Miks-küsilausetega tehtavad suhtlustegevused argitelefonivestlustes Abstract   PDF
Kirsi Laanesoo
 
Vol 19 (2023) A register approach to Estonian EFL learners’ university writing Abstract   PDF
Jane Klavan
 
Vol 18 (2022) A2–C1-taseme eksamitekstide käändsõnakasutus Abstract   PDF
Kais Allkivi-Metsoja
 
Vol 5 (2009) Acquisition of case in Lithuanian as L2: Error analysis Abstract   PDF
Ineta Dabašinskienė, Laura Cubajevaite
 
Vol 9 (2013) Acquisition of compounds in Estonian and Russian: Frequency, productivity, transparency and simplicity effect Abstract   PDF
Reili Argus, Victoria V. Kazakovskaya
 
Vol 17 (2021) Acquisition of diminutives in typologically different languages: Evidence from Russian and Estonian Abstract   PDF
Victoria V. Kazakovskaya, Reili Argus
 
Vol 12 (2016) Acquisition of epistemic marking in Estonian and Russian Abstract   PDF
Victoria V. Kazakovskaya, Reili Argus
 
Vol 12 (2016) Acquisition of motion in L2 Estonian Abstract   PDF
Liis Nelis, Merilin Miljan
 
Vol 14 (2018) Acquisition of noun derivation in Estonian and Russian L1 Abstract   PDF
Reili Argus, Victoria V. Kazakovskaya
 
Vol 10 (2014) Adjektiivide polüseemia korpuses ja sõnaraamatus Abstract   PDF
Maria Tuulik
 
Vol 7 (2011) Agency lost in the discourse of language endangerment: Nominalisation in discourse about South Estonian Abstract   PDF
Kadri Koreinik
 
Vol 7 (2011) AJA mõistestamine Patau sündroomiga subjekti suhtluses Abstract   PDF
Ingrid Rummo, Silvi Tenjes
 
Vol 17 (2021) Ajalooliste tekstide normaliseerimine Abstract   PDF
Gerth Jaanimäe
 
Vol 8 (2012) Ajasõnad varasel perioodil eesti lapsekeeles Abstract   PDF
Sirli Parm
 
Vol 8 (2012) Algupäraste ja tõlgitud eestikeelsete tekstide eristatavusest ning neile omistatud omadustest
 Abstract   PDF
Marju Taukar
 
Vol 3 (2007) Ametikeele oskuse mõõtmine: tekst ja ülesanne eesti keele kui teise keele kuulamistestis Abstract   PDF
Tiina Kikerpill, Ülle Türk
 
Vol 14 (2018) Andekuse kollokatsioonid keelekorpustes ning laste ja lastevanemate andekustõlgitsused Abstract   PDF
Halliki Põlda
 
Vol 3 (2007) Apologies in business communication Abstract   PDF
Laura Čubajevaitė, Jūratė Ruzaitė
 
Vol 8 (2012) Argumenteerimisvõtted riigieksamikirjandites Abstract   PDF
Kersti Lepajõe
 
Vol 3 (2007) Arvuti suhtluses Abstract   PDF
Mare Koit
 
Vol 18 (2022) Assessing early compositionality of Russian verb derivatives in L1 acquisition with Kendall Rank Correlation Coefficient Abstract   PDF
Maria D. Voeikova, Anastasia Glawion, Kira Bayda
 
Vol 10 (2014) Assessment literacy of national examination interviewers and raters – experience with the CEFR Abstract   PDF
Ene Alas, Suliko Liiv
 
Vol 10 (2014) Authorship verification of opinion pieces in Estonian Abstract   PDF
Timo Petmanson
 
Vol 8 (2012) Automaatne ajaväljendite tuvastamine eestikeelsetes tekstides Abstract   PDF
Siim Orasmaa
 
Vol 19 (2023) Children’s sensitivity to visual information: Methodological considerations for non-word repetition testing Abstract   PDF
Eglė Krivickaitė-Leišienė, Ineta Dabašinskienė
 
Vol 13 (2017) Comparative analysis of idiom selection and sequencing 5 in Estonian basic school EFL coursebooks Abstract   PDF
Rita Anita Forssten, Liljana Skopinskaja, Suliko Liiv
 
Vol 9 (2013) Comparing speaking situations in three different language tests Abstract   PDF
Sari Ahola, Tiina Lammervo, Reeta Neittaanmäki, Sari Ohranen, Henna Tossavainen
 
Vol 14 (2018) Compiling the Dictionary of Word Associations in Estonian: From scratch to the database Abstract   PDF
Ene Vainik
 
Vol 18 (2022) Comprehension of complex Lithuanian syntactic constructions: A study of typically developing children and children with developmental language disorder Abstract   PDF
Laura Kamandulytė-Merfeldienė
 
Vol 6 (2010) Conceptual co-presence of motion and emotion in the Estonian terms of personality Abstract   PDF
Ene Vainik, Toomas Kirt, Heili Orav
 
Vol 5 (2009) Constraints of measuring language proficiency in Estonia: The national examination in the English language Abstract   PDF
Ene Alas, Suliko Liiv
 
Vol 5 (2009) Corpora for applied purposes: A case study of quantifiers in English and Lithuanian Abstract   PDF
Jūratė Ruzaitė
 
Vol 5 (2009) Corpora of spoken Lithuanian Abstract   PDF
Ineta Dabašinskienė, Laura Kamandulyte
 
Vol 18 (2022) Designing, implementing and evaluating an innovative online interviewer and rater in-service training program Abstract   PDF
Ene Alas, Kristel Kriisa
 
Vol 12 (2016) Developing a c-test to measure language ability as an alternative to a skills-based test Abstract   PDF
Ingrid Sarapuu, Ene Alas
 
Vol 9 (2013) Developing interviewer proficiency: A self-perception survey Abstract   PDF
Riin Kont-Kontson, Ene Alas, Suliko Liiv
 
Vol 18 (2022) Development of Estonian students’ reading skills and types of reading errors: A descriptive study in a language with transparent orthography Abstract   PDF
Maris Juhkam, Piret Soodla
 
Vol 16 (2020) Dialoogiaktid ja argumendid Riigikogu stenogrammides: pilootuuring Abstract   PDF
Mare Koit
 
Vol 10 (2014) Dialoogide pragmaatilise analüüsi tarkvara Abstract   PDF
Sven Aller, Olga Gerassimenko, Tiit Hennoste, Riina Kasterpalu, Mare Koit, Kirsi Laanesoo, Krista Mihkels, Andriela Rääbis
 
1 - 40 of 326 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>