Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 15 (2019) A comparison of factors affecting Estonian EFL learners’ idiom comprehension Abstract   PDF
Rita Anita Forssten
 
Vol 13 (2017) A miks sa torusse ei räägi? Miks-küsilausetega tehtavad suhtlustegevused argitelefonivestlustes Abstract   PDF
Kirsi Laanesoo
 
Vol 5 (2009) Acquisition of case in Lithuanian as L2: Error analysis Abstract   PDF
Ineta Dabašinskienė, Laura Cubajevaite
 
Vol 9 (2013) Acquisition of compounds in Estonian and Russian: Frequency, productivity, transparency and simplicity effect Abstract   PDF
Reili Argus, Victoria V. Kazakovskaya
 
Vol 12 (2016) Acquisition of epistemic marking in Estonian and Russian Abstract   PDF
Victoria V. Kazakovskaya, Reili Argus
 
Vol 12 (2016) Acquisition of motion in L2 Estonian Abstract   PDF
Liis Nelis, Merilin Miljan
 
Vol 14 (2018) Acquisition of noun derivation in Estonian and Russian L1 Abstract   PDF
Reili Argus, Victoria V. Kazakovskaya
 
Vol 10 (2014) Adjektiivide polüseemia korpuses ja sõnaraamatus Abstract   PDF
Maria Tuulik
 
Vol 7 (2011) Agency lost in the discourse of language endangerment: Nominalisation in discourse about South Estonian Abstract   PDF
Kadri Koreinik
 
Vol 7 (2011) AJA mõistestamine Patau sündroomiga subjekti suhtluses Abstract   PDF
Ingrid Rummo, Silvi Tenjes
 
Vol 8 (2012) Ajasõnad varasel perioodil eesti lapsekeeles Abstract   PDF
Sirli Parm
 
Vol 8 (2012) Algupäraste ja tõlgitud eestikeelsete tekstide eristatavusest ning neile omistatud omadustest
 Abstract   PDF
Marju Taukar
 
Vol 3 (2007) Ametikeele oskuse mõõtmine: tekst ja ülesanne eesti keele kui teise keele kuulamistestis Abstract   PDF
Tiina Kikerpill, Ülle Türk
 
Vol 14 (2018) Andekuse kollokatsioonid keelekorpustes ning laste ja lastevanemate andekustõlgitsused Abstract   PDF
Halliki Põlda
 
Vol 3 (2007) Apologies in business communication Abstract   PDF
Laura Čubajevaitė, Jūratė Ruzaitė
 
Vol 8 (2012) Argumenteerimisvõtted riigieksamikirjandites Abstract   PDF
Kersti Lepajõe
 
Vol 3 (2007) Arvuti suhtluses Abstract   PDF
Mare Koit
 
Vol 10 (2014) Assessment literacy of national examination interviewers and raters – experience with the CEFR Abstract   PDF
Ene Alas, Suliko Liiv
 
Vol 10 (2014) Authorship verification of opinion pieces in Estonian Abstract   PDF
Timo Petmanson
 
Vol 8 (2012) Automaatne ajaväljendite tuvastamine eestikeelsetes tekstides Abstract   PDF
Siim Orasmaa
 
Vol 13 (2017) Comparative analysis of idiom selection and sequencing 5 in Estonian basic school EFL coursebooks Abstract   PDF
Rita Anita Forssten, Liljana Skopinskaja, Suliko Liiv
 
Vol 9 (2013) Comparing speaking situations in three different language tests Abstract   PDF
Sari Ahola, Tiina Lammervo, Reeta Neittaanmäki, Sari Ohranen, Henna Tossavainen
 
Vol 14 (2018) Compiling the Dictionary of Word Associations in Estonian: From scratch to the database Abstract   PDF
Ene Vainik
 
Vol 6 (2010) Conceptual co-presence of motion and emotion in the Estonian terms of personality Abstract   PDF
Ene Vainik, Toomas Kirt, Heili Orav
 
Vol 5 (2009) Constraints of measuring language proficiency in Estonia: The national examination in the English language Abstract   PDF
Ene Alas, Suliko Liiv
 
Vol 5 (2009) Corpora for applied purposes: A case study of quantifiers in English and Lithuanian Abstract   PDF
Jūratė Ruzaitė
 
Vol 5 (2009) Corpora of spoken Lithuanian Abstract   PDF
Ineta Dabašinskienė, Laura Kamandulyte
 
Vol 12 (2016) Developing a c-test to measure language ability as an alternative to a skills-based test Abstract   PDF
Ingrid Sarapuu, Ene Alas
 
Vol 9 (2013) Developing interviewer proficiency: A self-perception survey Abstract   PDF
Riin Kont-Kontson, Ene Alas, Suliko Liiv
 
Vol 16 (2020) Dialoogiaktid ja argumendid Riigikogu stenogrammides: pilootuuring Abstract   PDF
Mare Koit
 
Vol 10 (2014) Dialoogide pragmaatilise analüüsi tarkvara Abstract   PDF
Sven Aller, Olga Gerassimenko, Tiit Hennoste, Riina Kasterpalu, Mare Koit, Kirsi Laanesoo, Krista Mihkels, Andriela Rääbis
 
Vol 13 (2017) Dialoogsüsteem ja läbirääkimiste struktuur Abstract   PDF
Mare Koit
 
Vol 4 (2008) Differences in adult L2 grammars of Lithuanian: The case of gender agreement Abstract   PDF
Simona Mačiukaité
 
Vol 12 (2016) Digitaalsete keeleressursside loomist ja kasutamist määrav õiguslik raamistik Eestis ja selle ühildumine CLARIN-i infrastruktuuriga Abstract   PDF
Aleksei Kelli, Kadri Vider, Heiki Pisuke, Krister Lindén
 
Vol 8 (2012) Direktiivisekventsid isa ja tütre suhtluses: juhtumianalüüs Abstract   PDF
Andriela Rääbis
 
Vol 6 (2010) Direktiivsed aktipaarid eestikeelsetes infodialoogides ja nende automaatne tuvastamine Abstract   PDF
Olga Gerassimenko, Riina Kasterpalu, Mare Koit, Andriela Rääbis, Krista Strandson
 
Vol 11 (2015) Direktiivsed kõneaktid ning nende kasutamise dünaamika isa ja ema kõnes: juhtumiuuring Abstract   PDF
Helen Kõrgesaar
 
Vol 5 (2009) Diversity of languages and cultures in Lithuanian cities: The case of Kaunas city Abstract   PDF
Laura Cubajevaite
 
Vol 12 (2016) Doing new things with language: Narrative language in SLI preschoolers Abstract   PDF
Ingrida Balčiūnienė, Aleksandr N. Kornev
 
Vol 12 (2016) Dynamic assessment of word derivational knowledge: Tracing the development of a learner Abstract   PDF
Dmitri Leontjev
 
1 - 40 of 278 Items 1 2 3 4 5 6 7 > >>