Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1 (2005) Tellija kriteeriumid tõlke hindamisel ja nende sobivus koolitööde hindamissüsteemi alusena Abstract   PDF
Arvi Tavast
 
Vol 6 (2010) The comprehension of derivational morphemes in early childhood: An experimental study for Lithuanian Abstract   PDF
Ineta Dabašinskienė
 
Vol 11 (2015) The linguistic construction of the giftedness discourse in the media texts of historical and digital times Abstract   PDF
Halliki Põlda
 
Vol 14 (2018) The perceived effectiveness of written peer feedback comments within L2 English academic writing courses Abstract   PDF
Roger Michael Alan Yallop, Djuddah A. J. Leijen
 
Vol 3 (2007) The role of a child’s gender in language acquisition Abstract   PDF
Ineta Savickienė, Violeta Kalėdaitė
 
Vol 10 (2014) The translation of idioms in children’s cartoons: A comparative analysis of English dialogues and Lithuanian subtitles Abstract   PDF
Ligita Judickaitė-Pašvenskienė
 
Vol 11 (2015) The treatment of lexical collocations in EFL coursebooks in the Estonian secondary school context Abstract   PDF
Liina Vassiljev, Liljana Skopinskaja, Suliko Liiv
 
Vol 19 (2023) The use of idiom comprehension strategies by adolescent English as a foreign language learners who are native speakers of Estonian Abstract   PDF
Rita Forssten
 
Vol 10 (2014) Tõhususe tahud sõjandusterminoloogia näitel: ülediferentsimine või erinev tunnetusväärtus? Abstract   PDF
Reet Hendrikson
 
Vol 18 (2022) Tõlkija (digi)pädevus ja elukutseprofiili muutus Abstract   PDF
Terje Loogus, Reelika Saar
 
Vol 19 (2023) Towards the morphosyntactic corpus profile of prototypical adjectives in Estonian Abstract   PDF
Ene Vainik, Geda Paulsen, Ahti Lohk, Maria Tuulik
 
Vol 14 (2018) Translation as meaning constructor for new words in the multimodal communication of foreign language classrooms Abstract   PDF
Eva Ingerpuu-Rümmel
 
Vol 7 (2011) Treatment of multi-word lexical items in the dictionary: the current situation and the potential problems facing dictionary users Abstract   PDF
Alenka Vrbinc, Marjeta Vrbinc
 
Vol 10 (2014) Ühendverbid eesti keele pindsüntaktilises analüüsis Abstract   PDF
Kadri Muischnek, Kaili Müürisep, Tiina Puolakainen
 
Vol 12 (2016) Ühendverbidest läbi prosoodia prisma Abstract   PDF
Ann Veismann, Heete Sahkai
 
Vol 4 (2008) Ühest katsest emotsiooniverbidega Abstract   PDF
Anni Silk
 
Vol 4 (2008) Üleküsimine, ümbersõnastamine ja mittemõistmine infotelefonikõnedes Abstract   PDF
Siiri Pärkson
 
Vol 9 (2013) Üleminek riigikeelsele gümnaasiumiõppele: vilistlaste seisukohtade Q-metodoloogiline diskursusanalüüs Abstract   PDF
Anu Masso, Katrin Kello, Valeria Jakobson
 
Vol 17 (2021) Ülevaatlikult sotsiaal- ja humanitaarteadusliku artikli annotatsioonist Abstract   PDF
Merily Šmidt, Riina Reinsalu
 
Vol 2 (2006) Ungaris eesti keelt õppivate üliõpilaste kommunikatiivne kompetents Abstract   PDF
Marju Ilves
 
Vol 12 (2016) Using authentic cultural materials in Estonian secondary EFL instruction Abstract   PDF
Viktoria Peter, Liljana Skopinskaja, Suliko Liiv
 
Vol 11 (2015) Using micro-contexts to describe a writing process in Estonian as a second language across proficiency levels Abstract   PDF
Olga Pastuhhova
 
Vol 17 (2021) Vague language in argumentative essays written by advanced Lithuanian learners of English Abstract   PDF
Jūratė Ruzaitė
 
Vol 6 (2010) Vähemuskeelte elujõulisus ja arengusuundumused Eesti venekeelsetes keelekeskkondades Abstract   PDF
Elvira Küün
 
Vol 6 (2010) Vahendamata ja vahendatud narratiiv laste kõnearengu hindamisel Abstract   PDF
Piret Soodla, Eve Kikas, Renate Pajusalu, Aive Adamka, Sirli Parm
 
Vol 16 (2020) Väljamõeldud morfoloogiareegli omandamine 8-aastastel lastel Abstract   PDF
Reili Argus, Eveli Makko
 
Vol 3 (2007) Variautor – variisik või varjukirjanik? Abstract   PDF
Anne Arold
 
Vol 13 (2017) Varieeruva vältega sõnade hääldusuuringud kõnesünteesi teenistuses Abstract   PDF
Liisi Piits, Mari-Liis Kalvik
 
Vol 6 (2010) Värvingupartiklid eesti- ja saksakeelsetes küsilausetes Abstract   PDF
Janika Kärk
 
Vol 2 (2006) Vastus jah – kas seda on vaja eraldi õpetada? Eesti jah ja vene da – funktsionaalsed erinevused telefonivestluste näitel Abstract   PDF
Olga Gerassimenko, Riina Kasterpalu
 
Vol 1 (2005) Vead kõrgtasemel eesti keele kõnelejate kirjalikus keelekasutuses Abstract   PDF
Raili Pool, Elle Vaimann
 
Vol 2 (2006) Vene aktsent eesti keeles: akustilise analüüsi tulemusi Abstract   PDF
Lya Meister
 
Vol 2 (2006) Vene koolide valmisolekust üleminekuks eesti õppekeelega gümnaasiumile 2007. aastal Abstract   PDF
Silvi Vare
 
Vol 5 (2009) Vene õppekeelega põhikooli õpilaste ja õpetajate hoiakud eestikeelse aineõppe suhtes vahetult enne 2007. aasta gümnaasiumireformi algust Abstract   PDF
Natalia Vaiss
 
Vol 2 (2006) Vene-eesti koodivahetuse funktsioonid Kohtla-Järve venekeelsete laste vestluses Abstract   PDF
Anastassia Zabrodskaja
 
Vol 3 (2007) Vene-eesti koodivahetuse korpus: kodeerimispõhimõtete väljatöötamine Abstract   PDF
Anastassia Zabrodskaja
 
Vol 16 (2020) Venekeelsete kohanimede edasiandmisest eesti keeles Abstract   PDF
Sirje Kupp-Sazonov, Oksana Palikova
 
Vol 17 (2021) Viie ukraina juurtega pere keelepoliitika mudelid Eesti kontekstis Abstract   PDF
Elvira Küün
 
Vol 3 (2007) Võimalusi helistaja identifitseerimiseks institutsionaalses telefonisuhtluses Abstract   PDF
Andriela Rääbis
 
Vol 3 (2007) Võimu keel: asutus suhtleb kodanikuga Abstract   PDF
Reet Kasik
 
281 - 320 of 326 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>