Mitte-eestlastest noorte kohanemine eestikeelses töökeskkonnas

Elvira Küün

Abstract


Artiklis uuritakse noorte mitte-eestlaste kohanemisvõimalusi eestikeelses töökeskkonnas olenevalt eesti keele oskuse tasemest. Vaatluse all on nii töö tulemused, suhted kaastöötajatega kui ka olmesuhted. Eesmärk on välja selgitada, kuidas muulastest noored saavad hakkama Eestis pärast venekeelse kooli lõpetamist, kuidas mõjutab keeleprobleem ja rahvus nende väljavaateid Eesti tööturul ning kuidas kohanetakse eestikeelses töökeskkonnas. Võrreldud on Tallinnast ja Ida-Virumaalt pärit noorte sotsiaalset adaptatsiooni. Uurimuse läbiviimisel on meetodina kasutatud kirjalikku küsitlust ja intervjuud.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.09

Keywords


integratsioon; keelepoliitika; kakskeelsus; teise keele omandamine; eesti keel teise keelena

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Elvira Küün

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563