Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14 (2018) Eestikeelsete veebitekstide automaatne liigitamine Abstract   PDF
Kristiina Vaik, Kadri Muischnek
 
Vol 4 (2008) Eesti-X-keele sõnastik ja grammatika Abstract   PDF
Ülle Viks
 
Vol 6 (2010) Eestlaste ja venelaste suhtluskäitumine: sina, teie ja keegi veel Abstract   PDF
Renate Pajusalu, Virve Vihman, Birute Klaas, Karl Pajusalu
 
Vol 20 (2024) Egyptian Arabic-English code-switching in product review videos in Egyptian female vlogs Abstract   PDF
Natalia Siereda
 
Vol 2 (2006) Eksamite tagasimõju keeleõppele Abstract   PDF
Anu-Reet Hausenberg
 
Vol 3 (2007) Emotsioonisõnad töises keskkonnas – millest kõnelevad loetelukatsete tulemused? Abstract   PDF
Ene Vainik
 
Vol 8 (2012) Enda algatatud eneseparandus eestikeelsetes MSN-i dialoogides Abstract   PDF
Tiit Hennoste
 
Vol 11 (2015) Event coreference detection in Estonian news articles: preliminary experiments Abstract   PDF
Siim Orasmaa
 
Vol 11 (2015) Evidentsiaalsuse ja episteemilise modaalsuse suhetest eesti lastekeeles käitumiskatsete põhjal Abstract   PDF
Anne Tamm, Reili Argus, Airi Kapanen, Andra Kütt, Kadri Suurmäe
 
Vol 17 (2021) Extended clusters of vertical polysemy: An explorative study of eleven wordnets Abstract   PDF
Ahti Lohk, Ene Vainik, Geda Paulsen, Martin Rebane, Francis Bond
 
Vol 13 (2017) Extending research on the influence of grammatical gender on object classification: A cross-linguistic study comparing Estonian, Italian and Lithuanian native speakers Abstract   PDF
Luca Vernich, Reili Argus, Laura Kamandulytė-Merfeldienė
 
Vol 11 (2015) External factors and the interference of L1 Estonian on L2 English pronunciation: An apparent-time study Abstract   PDF
Kristiina Ader, Merilin Miljan
 
Vol 11 (2015) Factorial structure of SILL revisited: adaptation of SILL for Estonian EFL learners Abstract   PDF
Katrin Saks, Djuddah A. J. Leijen, Kandela Õun, Karin Täht
 
Vol 8 (2012) Focus on the form versus focus on the message in lingua franca conversation
 Abstract   PDF
Natalja Zagura
 
Vol 4 (2008) Fraseologismide semantilise teisititõlgendamise võimalikkusest Abstract   PDF
Anneli Baran
 
Vol 10 (2014) Grammatikakategooriate sekundaarsest kasutusest: vene ja eesti ajavormid Abstract   PDF
Sirje Kupp-Sazonov, Irina Külmoja
 
Vol 5 (2009) Haldusteksti struktuurist Tartu linnavalitsuse korralduste näitel Abstract   PDF
Katrin Mandra
 
Vol 5 (2009) Haridusalaste tekstide võrdlev diskursusanalüüs Abstract   PDF
Katrin Aava
 
Vol 13 (2017) Heade näitelausete automaattuvastamine eesti keele õppesõnastike jaoks Abstract   PDF
Kristina Koppel
 
Vol 19 (2023) How do Chinese L1 learners express Estonian static spatial relations? Abstract   PDF
Agu Bleive
 
Vol 9 (2013) How to create order in large closed subsets of WordNet-type dictionaries Abstract   PDF
Ahti Lohk, Ottokar Tilk, Leo Võhandu
 
Vol 10 (2014) Ilukirjanduskeelest uue pilguga Abstract   PDF
Jekaterina Trainis, Kais Allkivi
 
Vol 1 (2005) Imitatiivide kohast lastekeeles: reduplikatsioonist, morfoloogiast ja sõnaliigilisest ambivalentsusest Abstract   PDF
Reili Argus
 
Vol 18 (2022) Impact of power negotiations on the outcome of intercultural gate-keeping interviews Abstract   PDF
Irina Koksharova, Silvi Tenjes
 
Vol 14 (2018) Implementing Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Estonia: Subject and language teacher perspective Abstract   PDF
Anna Dvorjaninova, Ene Alas
 
Vol 4 (2008) In search of the best technique for vocabulary acquisition Abstract   PDF
Mohammad Mohseni-Far
 
Vol 1 (2005) Inglise-eesti tehnikatõlke vigade liigid ja põhjused Abstract   PDF
Andres Valdre
 
Vol 6 (2010) Intellektuaalseid võimeid tähistavate sõnade kasutused intellektuaalses tegevuses eesti keele maailmapildis Abstract   PDF
Larissa Degel
 
Vol 19 (2023) Interaktiivse õpiprogrammi prooviversioon päästekorraldajatele Abstract   PDF
Tiit Hennoste, Piret Upser, Andriela Rääbis, Kirsi Laanesoo, Andra Rumm, Andra Annuka-Loik
 
Vol 12 (2016) Internetikeele automaatne süntaktiline analüüs kitsenduste grammatikaga Abstract   PDF
Dage Särg
 
Vol 9 (2013) Interviewer behaviour during oral proficiency interviews: A gender perspective Abstract   PDF
Edith Reemann, Ene Alas, Suliko Liiv
 
Vol 5 (2009) Intervjuu keeleandmete kogumise meetodina Abstract   PDF
Kristiina Praakli
 
Vol 10 (2014) Investigating cultural variability in rater judgements of oral proficiency interviews Abstract   PDF
Irina Stassenko, Liljana Skopinskaja, Suliko Liiv
 
Vol 1 (2005) Iseorganiseeruvad keele-elemendid eesti keele emotsioonisõnavara näitel Abstract   PDF
Ene Vainik, Toomas Kirt
 
Vol 2 (2006) Isiksuseomaduste semantika Abstract   PDF
Heili Orav
 
Vol 17 (2021) Isikuandmeid sisaldavate keeleandmete jagamisega seonduv õiguslik raamistik: teadlase ja teadusasutuse kohustused ning vastutus Abstract   PDF
Aleksei Kelli, Kadri Vider, Arvi Tavast, Krister Lindén, Paweł Kamocki, Ramūnas Birštonas, Penny Labropoulou, Silvia Calamai, Gaabriel Tavits, Mari Keskküla, Irene Kull, Merle Erikson, Carri Ginter, Age Värv, Andres Vutt
 
Vol 5 (2009) Johannes Silveti “Inglise-eesti sõnaraamat”: kolme väljaande võrdlus Abstract   PDF
Enn Veldi
 
Vol 12 (2016) Juhiste esitamine haldusaktides Abstract   PDF
Riina Reinsalu
 
Vol 18 (2022) Juhtumianalüüs: märkamatu keeleõppe projekt TLÜ-s Abstract   PDF
Tiina Rüütmaa, Merilin Aruvee
 
Vol 10 (2014) Käändevormide kasutamise oskus eakohase arenguga vene-eesti kakskeelsetel ning spetsiifilise kõnearengu puudega ükskeelsetel lastel Abstract   PDF
Merit Hallap, Marika Padrik, Signe Raudik
 
81 - 120 of 340 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>