Õpetaja tagasiside õpilase vastusele algkoolitunnis

Krista Strandson

Abstract


Uurimuse eesmärk on visandada õpetaja algatatud küsimussekventside struktuur ja analüüsida õpetaja tagasisidet õpilase vastusele algkoolitundides. Analüüsi aluseks on 280 min litereeritud videosalvestust 1.–3. klassi matemaatika ja emakeele tundidest. Õpetaja tagasisidet on analüüsitud kahest vaatenurgast. Esiteks, kuidas on tagasiside seotud küsimuse sisuga: kas õpetaja tagasiside õpilase teadmisi kontrollivate küsimuste vastustele on mingil moel teistsugune kui õpilase kohta käivate küsimuste vastustele. Teiseks, missugune on tagasiside funktsioon: mil moel määrab õpetaja tagaside suhtluse edasise käigu.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.20

Keywords


vestlusanalüüs; koolitunnisuhtlus; küsimussekventsid; reaktsioon vastusele; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.20

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Krista Strandson

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563