Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13 (2017) Dialoogsüsteem ja läbirääkimiste struktuur Abstract   PDF
Mare Koit
 
Vol 4 (2008) Differences in adult L2 grammars of Lithuanian: The case of gender agreement Abstract   PDF
Simona Mačiukaité
 
Vol 12 (2016) Digitaalsete keeleressursside loomist ja kasutamist määrav õiguslik raamistik Eestis ja selle ühildumine CLARIN-i infrastruktuuriga Abstract   PDF
Aleksei Kelli, Kadri Vider, Heiki Pisuke, Krister Lindén
 
Vol 8 (2012) Direktiivisekventsid isa ja tütre suhtluses: juhtumianalüüs Abstract   PDF
Andriela Rääbis
 
Vol 6 (2010) Direktiivsed aktipaarid eestikeelsetes infodialoogides ja nende automaatne tuvastamine Abstract   PDF
Olga Gerassimenko, Riina Kasterpalu, Mare Koit, Andriela Rääbis, Krista Strandson
 
Vol 11 (2015) Direktiivsed kõneaktid ning nende kasutamise dünaamika isa ja ema kõnes: juhtumiuuring Abstract   PDF
Helen Kõrgesaar
 
Vol 5 (2009) Diversity of languages and cultures in Lithuanian cities: The case of Kaunas city Abstract   PDF
Laura Cubajevaite
 
Vol 12 (2016) Doing new things with language: Narrative language in SLI preschoolers Abstract   PDF
Ingrida Balčiūnienė, Aleksandr N. Kornev
 
Vol 12 (2016) Dynamic assessment of word derivational knowledge: Tracing the development of a learner Abstract   PDF
Dmitri Leontjev
 
Vol 5 (2009) Eesti asulanimede transkribeerimisest ja käänamisest vene keeles Abstract   PDF
Oksana Palikova, Katrin Karu
 
Vol 11 (2015) Eesti ja soome keele vastastikune mõistmine üksiksõna- ja tekstitasandil: lingvistilised tegurid, mõistmisprotsess ja sümmeetria Abstract   PDF
Annekatrin Kaivapalu
 
Vol 9 (2013) Eesti ja soome sõnalugemistestide võrdlus Abstract   PDF
Piret Soodla, Maigi Vija, Renate Pajusalu
 
Vol 6 (2010) Eesti keele ajakategooria omandamisest – ajavormid ja ajasõnad Abstract   PDF
Reili Argus, Sirli Parm
 
Vol 5 (2009) Eesti keele kasutusvariandid: korpustest tulenev käändevormide võrdlev analüüs Abstract   PDF
Pille Eslon, Erika Matsak
 
Vol 13 (2017) Eesti keele kui teise keele kirjutamisprotsessi sujuvuse võrdlus keeleoskustasemeti Abstract   PDF
Olga Pastuhhova
 
Vol 17 (2021) Eesti keele kui teise keele õpetaja tööriistad Eesti Keele Instituudi keeleportaalis Sõnaveeb Abstract   PDF
Jelena Kallas, Kristina Koppel, Raili Pool, Katrin Tsepelina, Tiiu Üksik, Pilvi Alp, Anu Epner
 
Vol 18 (2022) Eesti keele kui teise keele õpetajate suhtumine 7.–9. klassi õpilaste keelevigadesse ja vigadega tegelemine Abstract   PDF
Mare Kitsnik, Sille Midt
 
Vol 15 (2019) Eesti keele kui teise keele õpikute lausete analüüs ja selle rakendamine eri keeleoskustasemete sõnastike näitelausete automaatsel valikul Abstract   PDF
Kristina Koppel
 
Vol 7 (2011) Eesti keele põhisõnavara sõnastik: ajalooline kontekst ja koostamispõhimõtted Abstract   PDF
Jelena Kallas, Maria Tuulik
 
Vol 5 (2009) Eesti keele püsiühendid arvutilingvistikas: miks ja kuidas Abstract   PDF
Kadri Muischnek, Heiki-Jaan Kaalep
 
Vol 13 (2017) Eesti keele riiklike tasemetööde tekstimõistmisülesannete analüüs Abstract   PDF
Triinu Kärbla, Krista Uibu, Mairi Männamaa
 
Vol 18 (2022) Eesti keele ühendkorpuste sari 2013–2021: mahukaim eestikeelsete digitekstide kogu Abstract   PDF
Kristina Koppel, Jelena Kallas
 
Vol 12 (2016) Eesti keele ühendverbide kompositsionaalsuse määramine Abstract   PDF
Eleri Aedmaa
 
Vol 18 (2022) Eesti keelt teise keelena omandavate 7–8-aastaste laste kodusest keelekeskkonnast ja eesti keele oskusest Abstract   PDF
Piret Baird, Reili Argus
 
Vol 2 (2006) Eesti koolilaps sõnaraamatu kasutajana Abstract   PDF
Ruth Mägi
 
Vol 7 (2011) Eesti koolinoorte lugemisharjumused meedia näitel Abstract   PDF
Helin Puksand
 
Vol 13 (2017) Eesti lastekeele korpuse morfoloogilise märgendamise kitsaskohtadest Abstract   PDF
Kristiina Vaik, Virve-Anneli Vihman
 
Vol 4 (2008) Eesti silbisüsteemi struktuurist Abstract   PDF
Leo Võhandu, Kairit Sirts, Eik Aab
 
Vol 16 (2020) Eesti temperatuuriadjektiivide polüseemiamallid Abstract   PDF
Maria Tuulik
 
Vol 19 (2023) Eesti vaatamisverbide sihilisusest Abstract   PDF
Natalia Vaiss
 
Vol 2 (2006) Eesti vahekeele korpusest korrelatsioonigrammatikani Abstract   PDF
Pille Eslon
 
Vol 4 (2008) Eesti verbi minevikuvormidest venekeelsete üliõpilaste kasutuses Abstract   PDF
Diana Maisla
 
Vol 9 (2013) Eesti VerbNet’i loomise võimalikkusest Abstract   PDF
Indrek Jentson
 
Vol 2 (2006) Eesti viipekeele transkriptsioonist Abstract   PDF
Reigina Toom, Monika Trükmann, Liivi Holman
 
Vol 5 (2009) Eesti vokaalikategooriate piirid vene ja eesti emakeelega kõnelejate tajuruumis Abstract   PDF
Lya Meister
 
Vol 8 (2012) Eesti Wordnet’i struktuuri analüüsist Abstract   PDF
Ahti Lohk, Leo Võhandu
 
Vol 14 (2018) Eestikeelsete veebitekstide automaatne liigitamine Abstract   PDF
Kristiina Vaik, Kadri Muischnek
 
Vol 4 (2008) Eesti-X-keele sõnastik ja grammatika Abstract   PDF
Ülle Viks
 
Vol 6 (2010) Eestlaste ja venelaste suhtluskäitumine: sina, teie ja keegi veel Abstract   PDF
Renate Pajusalu, Virve Vihman, Birute Klaas, Karl Pajusalu
 
Vol 2 (2006) Eksamite tagasimõju keeleõppele Abstract   PDF
Anu-Reet Hausenberg
 
41 - 80 of 326 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>