Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 11 (2015) Kui lapsega ei räägi üksnes ema: valik termineid eesti laste- ja hoidjakeele kohta Abstract   PDF
Helen Kõrgesaar, Airi Kapanen
 
Vol 17 (2021) Kuidas analüüsida eesti laste häälduspuudeid? Abstract   PDF
Marju Lahtein, Marja-Liisa Mailend, Marika Padrik
 
Vol 18 (2022) Kuidas ära tunda adjektiivi? Korpuskäitumise mustrite analüüs Abstract   PDF
Maria Tuulik, Ene Vainik, Geda Paulsen, Ahti Lohk
 
Vol 7 (2011) Kuidas eesti keele õppijad ja kasutajad lause verbi ajavormi sobivust hindavad? Abstract   PDF
Diana Maisla
 
Vol 3 (2007) Kuidas hinnata suure panusega testide hindajaid Abstract   PDF
Hille Pajupuu
 
Vol 8 (2012) Kuidas määrata eesti keele sõnavara tundetoone? Abstract   PDF
Ene Vainik
 
Vol 4 (2008) Kuidas me mõistame mõisteid? Abstract   PDF
Ene Vainik, Toomas Kirt
 
Vol 6 (2010) Kuidas õpetada kõnesüntesaatorile empaatiat? Emotsiooni automaatse tuvastuse võimalustest eestikeelses kirjalikus lauses sisalduva info põhjal Abstract   PDF
Ene Vainik
 
Vol 9 (2013) Kuidas tuvastada dialoogi struktuuri: korpuse analüüs Abstract   PDF
Mare Koit
 
Vol 19 (2023) Kuidas uurida rääkimisoskuse õpetamist? Pilootuuring täiskasvanute B1-taseme eesti keele kursuse näitel Abstract   PDF
Katrin Mikk
 
Vol 3 (2007) Kultuuri mõju eestlaste ja leedulaste ruumikasutusele Abstract   PDF
Rene Altrov
 
Vol 10 (2014) Küsimused eesti lapsele suunatud kõnes leedu ja vene keele taustal Abstract   PDF
Helen Kõrgesaar
 
Vol 12 (2016) Küsimuste sõnajärje mõju nähtud isiku mäletamise täpsusele 4- ja 6-aastastel eesti lastel Abstract   PDF
Kristjan Kask, Reili Argus, Kristel Veerus, Kreet Kokla
 
Vol 12 (2016) Kust see laps need laulud võtab ehk keeleline sisend ja väljund luubi all Abstract   PDF
Helen Kõrgesaar, Airi Kapanen
 
Vol 19 (2023) Kuulamine – kas stress või rõõm? Eesti keele A1-taseme kuulamismaterjali loomine täiskasvanud õppijale Abstract   PDF
Mare Kitsnik, Inna Kristal
 
Vol 7 (2011) Läänemeresoomlaste keele- ja kultuurikontaktidest laensõnade leviku põhjal Abstract   PDF
Vilja Oja
 
Vol 11 (2015) Läbirääkimiste modelleerimine arvutil Abstract   PDF
Mare Koit
 
Vol 3 (2007) Ladina keelest pärit terminite polüseemia ja sünonüümia eesti õiguskeeles Abstract   PDF
Merike Ristikivi
 
Vol 4 (2008) Ladina õigusterminite vormilisest ja sisulisest korrektsusest Abstract   PDF
Merike Ristikivi
 
Vol 14 (2018) Ladina terminid Eesti riigikohtu praktika keelekasutuses Abstract   PDF
Merike Ristikivi, Merili Riga
 
Vol 5 (2009) Ladina terminid tsiviilõiguses: eestikeelsed originaalõpikud versus tõlkeõpikud Abstract   PDF
Merike Ristikivi
 
Vol 14 (2018) Ladinakeelsed nimed taasiseseisvunud Eestis: Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli õppehoonete näide Abstract   PDF
Kaarina Rein
 
Vol 9 (2013) Laensõnade tähendussuhetest Abstract   PDF
Vilja Oja, Iris Metsmägi
 
Vol 6 (2010) Language & authoritarianism in the 20th century: The cases of Estonia and Catalonia Abstract   PDF
Delaney Michael Skerrett
 
Vol 17 (2021) Language competence in education: Re-thinking minority issues in Lithuania Abstract   PDF
Ineta Dabašinskienė, Skirmantė Kubiliūtė
 
Vol 15 (2019) Language dominance in bilingual acquisition: A case study of narrative production in Lithuanian Abstract   PDF
Ingrida Balčiūnienė, Ineta Dabašinskienė
 
Vol 7 (2011) Leping tekstiliigina: žanristruktuur Abstract   PDF
Riina Reinsalu
 
Vol 8 (2012) Lexicon-based detection of emotion in different types of texts: Preliminary remarks
 Abstract   PDF
Hille Pajupuu, Krista Kerge, Rene Altrov
 
Vol 8 (2012) Lithuanian and Russian child-directed speech: Why do we ask young children so many questions? Abstract   PDF
Victoria V. Kazakovskaya, Ingrida Balčiūnienė
 
Vol 8 (2012) Lithuanian narrative language at preschool age Abstract   PDF
Ingrida Balčiūnienė
 
Vol 5 (2009) Lühendite alternatiivsed tõlgendused – rahvahuumor ja erikeel Abstract   PDF
Piret Voolaid
 
Vol 3 (2007) Machine learning techniques in dialogue act recognition Abstract   PDF
Mark Fišel
 
Vol 14 (2018) MAIN-testi kasutamine eesti laste jutustamisoskuse hindamiseks Abstract   PDF
Andra Kütt
 
Vol 16 (2020) Mängustatud õppetegevuste mõju üheksanda klassi õpilaste suhtumisele eesti keele kui teise keele tundidesse Abstract   PDF
Pirgita-Maarja Hallas, Mare Kitsnik
 
Vol 14 (2018) Manner and adverb: Fuzzy categorial boundaries in collocations Abstract   PDF
Geda Paulsen
 
Vol 12 (2016) Measuring affective language in known peer feedback on L2 Academic writing courses: A novel approach Abstract   PDF
Roger Michael Alan Yallop
 
Vol 19 (2023) Mediated receptive multilingualism: Comprehension of Finnish via Estonian by Russian-dominant upper secondary school students Abstract   PDF
Tatjana Nikitina
 
Vol 9 (2013) Meetodeid tekstide leksikaalsete ja grammatiliste erinevuste tuvastamiseks meditsiiniliste tarbetekstide näitel Abstract   PDF
Raul Sirel
 
Vol 4 (2008) Mida räägivad sõnasisesed pausid ja kordused sihtkeele käänamisprotsessist? Abstract   PDF
Annekatrin Kaivapalu
 
Vol 15 (2019) Miks õppida “väikest keelt”? Integratiivne vs. instrumentaalne motivatsioon välisüliõpilaste eesti keele õppimisel Abstract   PDF
Birute Klaas-Lang, Liis Reile
 
161 - 200 of 340 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>