Dialoogsüsteem ja läbirääkimiste struktuur

Mare Koit

AbstractArtiklis uuritakse eesti dialoogikorpuses leiduvaid inimestevahelisi läbirääkimisi, et välja selgitada sellistes dialoogides tüüpiliselt kasutatavad dialoogiaktid ja suhtlusstrateegiad. Analüüsitakse kolme alamkorpust: 1) dialooge reisibüroo agendi ja kliendi vahel, 2) müügiläbirääkimisi, kus koolitusfirma ametnik pakub võimalikule kliendile firma kursusi, ning 3) argivestlusi, kus kaks omavahel tuttavat osalejat püüavad saavutada kokkulepet teatava tegevuse tegemise suhtes. Erinevat tüüpi dialoogide struktuur esitatakse nii dialoogiaktide kui ka suhtlusstrateegiate järjendina ning nende andmete põhjal leitakse ka läbirääkimiste üldine struktuur. Seda struktuuri võrreldakse olemasoleva eksperimentaalse dialoogsüsteemiga peetavate läbirääkimiste struktuuriga. Tulemused võimaldavad dialoogsüsteemi edasi arendada, et muuta sellega suhtlemist inimlähedasemaks. 

"Dialogue systems and the structure of negotiation"

We are studying the negotiations in the Estonian dialogue corpus, with the aim of identifying the typical dialogue acts and communicative strategies used in the dialogues. Three sub-corpora have been analysed: 1) conversations between a travel agent and a customer who is planning a trip; 2) telemarketing calls where a sales clerk for an educational company argues that a customer should take a training course, and 3) everyday conversations where the initiator attempts to persuade the communication partner to perform an action. The structure of the different types of dialogues is represented as a sequence of dialogue acts and communicative strategies. The general structure of human-human negotiation is identified and described. This structure is compared with the structure of the negotiations carried out by an experimental dialogue system. The results can help to develop the dialogue system in order to make conversations with the system more human-like. Keywords


dialoogsüsteem, dialoogikorpus, dialoogiakt, suhtlus- strateegia, läbirääkimiste struktuur, eesti keel

Full Text:

PDF

References


Aller, Sven; Gerassimenko, Olga; Hennoste, Tiit; Kasterpalu, Riina; Koit, Mare; Mihkels, Krista; Laanesoo, Kirsi; Rääbis, Andriela 2014. Dialoogide pragmaatilise analüüsi tarkvara. [Software for pragmatic analysis of dialogues.] – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 10, 23–36. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.02

Amgoud, Leila; Besnard, Philippe; Hunter, Anthony 2015. Logical representation and analysis for RC-arguments. – Tools with Artificial Intelligence (ICTAI), 2015 IEEE 27th International Conference. Proceedings. IEEE, 104–110. http://dx.doi.org/10.1109/ICTAI.2015.28

Amgoud, Leila; Parsons, Simon; Maudet, Nicolas 2000. Arguments, dialogue, and negotiation. – Proceedings of the European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-2000). Berlin: IOS Press, 338–342.

Besnard, Philippe; Hunter, Anthony 2008. Elements of Argumentation. Cambridge, MA: MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262026437.001.0001

Burgess, Heidi; Burgess, Guy 1997. Encyclopedia of Conflict Resolution. Denver: ABC-CLIO.

Chesñevar, Carlos; Maguitman, Ana; Loui, Ronald 2000. Logical models of argument. – ACM Computing Surveys, 32 (4), 337–383. https://doi.org/10.1145/371578.371581

Cummins, Tim 2011. Negotiation: Discussion or Debate? https://commitmentmatters.com/2011/11/29/negotiation-discussion-or-debate/ (31.3.2017).

Eskor, Liina 2007. Suhtlusstrateegiad ja -taktikad müügivestlustes. [Communicative strategies and tactics in telemarketing calls.] – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 3, 83−97. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.06

Eskor, Liina 2005. Dialoogiaktid ja suhtlusstrateegiad: eesti dialoogikorpuse analüüs. [Dialogue acts and communicative strategies: An analysis of the Estonian dialogue corpus.] – Keel ja Kirjandus, 9, 711−727.

Hennoste, Tiit; Gerassimenko, Olga; Kasterpalu, Riina; Koit, Mare; Rääbis, Andriela; Strandson, Krista 2009. Suulise eesti keele korpus ja inimese suhtlus arvutiga. [Corpus of spoken Estonian and human-computer interaction.] – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 5, 111–130. DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa5.07

Hennoste, Tiit; Rääbis, Andriela 2004. Dialoogiaktid eesti infodialoogides: tüpoloogia ja analüüs. Tartu: TÜ Kirjastus. http://hdl.handle.net/10062/18995

Jokinen, Kristiina 1996. Cooperative response planning in CDM: Reasoning about communicative strategies. – S. LuperFoy, A. Nijholt, G. Veldhuijzen van Zanten (Eds.), TWLT11 Dialogue Management in Natural Language Systems. Enschede: Universiteit Twente, 159–168.

Jokinen, Kristiina 2009. Constructive Dialogue Modelling: Speech Interaction and Rational Agents. John Wiley & Sons Ltd. https://doi.org/10.1002/9780470511275

Kasterpalu, Riina 2006. Algusrituaalid müügikõnedes. – Mare Koit, Renate Pajusalu, Haldur Õim (Toim.), Keel ja arvuti. Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 6. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 156–169.

Koit, Mare 2010. Eesti dialoogikorpus ja argumenteerimisdialoogi arvutil modelleerimine. [Estonian dialogue corpus and computer modelling of argumentation dialogue.] – Keel ja Kirjandus, 4, 241–262.

Koit, Mare 2013. Kuidas tuvastada dialoogi struktuuri: korpuse analüüs. [How to recognise the dialogue structure: Corpus analysis.] – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 9, 101−111. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa9.07

Koit, Mare 2015. Läbirääkimiste modelleerimine arvutil. [Modelling negotiations on the computer.] – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 11, 127−140. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa11.08

Koit, Mare 2016. Osalejate arvamuste muutumine argumenteerimisdialoogis. [Changing beliefs of participants in argumentation dialogue.] – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 12, 99−112. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa12.06

Lewicki, Roy; Saunders, David; Minton, Jonathan 1999. Negotiation. 3rd Edition. San Francisco: Irwin McGraw-Hill.

Rosenfeld, Ariel; Kraus, Sarit 2016. Providing arguments in discussions on the basis of the prediction of human argumentative behavior. – ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems, 6 (4), 1–33. http://dx.doi.org/10.1145/2983925

Rääbis, Andriela; Vellerind, Riina 2000. Müügiläbirääkimised kui institutsionaalne dialoog. – Tiit Hennoste (Toim.), Eesti keele allkeeled. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 16. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 148−173.

Scheuer, Oliver; Loll, Frank; Pinkwart, Niels; McLaren, Bruce M. 2010. Computer-supported argumentation: A review of the state of the art. – International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 5 (1), 43–102. https://doi.org/10.1007/s11412-009-9080-x

Sidnell, Jack 2010. Conversation Analysis: An Introduction. London: Wiley-Blackwell.

Thimm, Matthias 2014. Strategic argumentation in multi-agent systems. – Künstliche Intelligenz, 28 (3), 159–168. https://doi.org/10.1007/s13218-014-0307-2

Treumuth, Margus 2005. A software tool for the Estonian Dialogue Corpus. – Proceedings of the Second Baltic Conference on Human Language Technologies. Tallinn, 341−346.

Vellerind, Riina 1998. Suulise vestluse struktuur telefoni teel peetud müügiläbirääkimiste näitel. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, üldkeeleteaduse õppetool.

Vutt, Evely 2001. Eestikeelse dialoogikorpuse märgendustarkvara. Magistritöö. Tartu Ülikool, arvutiteaduse instituut.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa13.03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Mare Koit

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563