Eesti silbisüsteemi struktuurist

Leo Võhandu, Kairit Sirts, Eik Aab

Abstract


Artiklis uurime eesti keele silpide sagedusmaatriksit, mis on loodud eesti kirjakeele korpuse baasil, kasutades ilukirjandustekste aastatest 1988–1998. Vaatluse all on 1000 kõige sagedamini esinevat silpi. Eksperimentaalsete uurimismeetoditena kasutasime Hamiltoni tee ning sotsiaalse võrgustiku klastrite leidmist eesmärgiga uurida silbisüsteemi sisemist varjatud struktuuri. Hamiltoni tee leidmiseks vajaliku programmi loomiseks kasutasime programmeerimiskeelt J-6.01. Programm ühendab kõik silbid järjestikusse maksimaalse ühenduste summaga jadasse ilma silpe kordamata. Teise meetodina leidsime sotsiaalse võrgustiku klastrid 100 ja 1000 kõige sagedamini esineva silbi jaoks. Selles lühikeses artiklis esitame graafiliselt ainult 100 silbi võrgustiku ilma täpsemate selgitusteta selle leidmise matemaatilise meetodi või esituse interpretatsiooni kohta.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa4.16


Keywords


arvutilingvistika; silbitamine; silbiseostus; graafesitus; Hamiltoni tee; silpide sotsiaalne võrgustik; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa4.16

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Leo Võhandu, Kairit Sirts, Eik Aab

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563