Eesti keele ühendkorpuste sari 2013–2021: mahukaim eestikeelsete digitekstide kogu

Kristina Koppel, Jelena Kallas

Abstract


Eesti Keele Instituudi ja tarkvarafirma Lexical Computing Ltd. koostöös on valminud ühendkorpuste sari, milles on nüüdseks neli versiooni: eesti keele ühendkorpus 2013, 2017, 2019 ja 2021. Ühendkorpused on mahult suurimad eesti keele korpused ning nende rakendusvõimalused on laialdased, alates leksikograafia-alasest uurimistööst ning lõpetades masinõppe-otstarbeliste keelemudelite loomisega. Artiklis keskendume seni uusimale eesti keele ühendkorpusele 2021, mis koosneb suures osas veebist kogutud tekstidest. Kirjeldame veebitekstide kogumise, järeltöötluse ja puhastamise põhimõtteid ning ühendkorpuse allkorpusi, samuti anname ülevaate lähtetekstide klassifitseerimisest. Lisaks tutvustame korpuspäringusüsteemi Sketch Engine näitel korpusandemete uusi analüüsivõimalusi ning visandame korpusalase arendustöö edasisi perspektiive ja vajadusi.

***

Estonian National Corpus 2013–2021: The largest collection of Estonian language data

The paper describes the Estonian National Corpus 2021 (Estonian NC 2021), the latest and the largest edition in the Estonian National Corpora series. The entire series of Estonian NC consists of four corpora: Estonian NC 2013, 2017, 2019 and 2021. The series was compiled by the Institute of the Estonian Language in cooperation with the software company Lexical Computing Ltd. All corpora are accessible through the Sketch Engine interface, a corpus query system developed and maintained by Lexical Computing Ltd. The data are also stored in the repository Entu at Center of Estonian Language Resources. 

The Estonian National Corpus 2021 contains eleven sub-corpora (i.e. Web 2013, Web 2017, Web 2019, Web 2021, Feeds 2014-2021, Wikipedia 2021, Wikipedia Talk 2017, the Open Access Journals (DOAJ), Literature, the Balanced Corpus, and the Reference Corpus) totalling 2.4 billion words. In addition, the corpus is divided into genres and topics. 

The most extensive part of the Estonian NC 2021 is the Estonian Web Corpora, i.e. texts crawled from the web. In the paper, we outline the process of crawling the web, the process of cleaning and post-processing the crawled data, and the methodology for classifying web texts into genres and topics. We also introduce new tools for the analysis of corpus data in Sketch Engine, and suggest further perspectives and needs for corpus development.


Keywords


eesti keele ühendkorpus, tekstikorpused, korpusleksikograafia, korpuspäringusüsteem, eesti keel; Estonian National Corpus, corpora, corpus lexicography, corpus query system, Estonian

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa18.12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Kristina Koppel, Jelena Kallas

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563