Eesti koolilaps sõnaraamatu kasutajana

Ruth Mägi

Abstract


Artiklis antakse ülevaade Eesti koolilaste seas 2004/ 2005. õppeaastal läbiviidud uuringust, mille eesmärk oli välja selgitada õpilasest sõnaraamatukasutaja harjumused ja kogemused, kasutamisprobleemid, samuti rahulolu oma oskustega. Uuringu käigus küsitleti ühtekokku 369 koolilast 4.12. klassist. Mujal maailmas on sõnaraamatute kasutamist uuritud ligikaudu 50 aastat, 1980. aastatest alates võib kõnelda lausa omaette uurimissuunast. Eestis pole sedalaadi uuringuid seni tehtud, siinne kirjutis on seega esimene katse kirjeldada eesti sõnaraamatute kasutamist.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.11

Keywords


leksikograafia; pedagoogiline leksikograafia; sõnaraamatu kasutamine; metaleksikograafia; keeleõppija; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Ruth Mägi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563