Täis- ja osasihitise kasutamisest eesti keelt teise keelena õppijate pilgu läbi

Raili Pool

Abstract


Artiklis antakse lühiülevaade introspektiivsete meetodite võimalustest teise keele omandamise uurimisel. Uurimuse informantideks on vene emakeelega eesti keelt kõrgtasemel valdavad eesti keele (võõrkeelena) eriala üliõpilased. Käsitletakse informantide endi arvamusi ja põhjendusi eesti keele objektikäänete valiku kohta ning seostatakse kogutud materjali nii eesti keele grammatika objektikäsitlusega kui ka eesti keele kui teise keele õpetamisega.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.13

Keywords


keeleõpe; teine keel; introspektsioon; objektikäänded; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Raili Pool

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563