Suhtlusruum ja selle modelleerimine

Mare Koit, Haldur Õim

Abstract


Artiklis tutvustatakse käsilolevat tööd loomuliku inimsuhtluse ühe aspekti, nimelt suhtlusruumi modelleerimise alal. Suhtlussündmuses osalejad paigutavad ennast suhtlusruumis kindlatesse punktidesse, mida iseloomustavad sellised nendevaheliste suhete olulised tunnused nagu suhtluskaugus, koostöövalmidus, viisakus, isiklikkus jne. Inimestevaheliste dialoogide analüüs näitab, kuidas osalejad võivad suhtlussündmuse kestel läbida suhtlusruumi erinevaid punkte. Uurimuse kaugem eesmärk on lülitada suhtlusruumi mudel olemasolevasse eksperimentaalsesse dialoogsüsteemi, selleks et muuta suhtlus arvutiga inimsuhtlusega sarnasemaks.

Communicative space and its modelling

Communication between people can take various forms depending on a lot of circumstances – participants’ individual characteristics, their social roles, subject of conversation, etc. The paper introduces a work in progress on modelling one aspect of natural human communication – communicative space. Communicative space is a mental space where a communication participant places himself/herself with respect to other ones and where (s)he is ‘moving’ during a communication event. Communicative space can be characterized by different features, e.g., (social) closeness of a communication participant with the partner, collaboration, politeness, etc. These features of communication can be conveyed by language use as well as by different nonverbal means (body movement, facial expressions, etc.). The values +1, 0, and –1 are used for the coordinates in communicative space. Examples of human-human dialogues – both everyday and institutional – demonstrate how participants pass different points in communicative space during a conversation. The further aim is to include such a model of communicative space in an experimental system for modelling conversational agents in order to make interaction with the system more human-like.


Keywords


dialoog, suhtlusruum, inimestevaheline suhtlus, suhtlus arvutiga, konversatsiooniagent, eesti keel

Full Text:

PDF

References


Aller, Sven; Gerassimenko, Olga; Hennoste, Tiit; Kasterpalu, Riina; Koit, Mare; Mihkels, Krista; Laanesoo, Kirsi; Rääbis, Andriela 2014. Dialoogide pragmaatilise analüüsi tarkvara. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 10, 23–36. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.02

Boella, Guido; van der Torre, Leendert 2003. BDI and BOID argumentation. – Proc. of CMNA-03. The 3rd workshop on computational models of natural argument at IJCAI-2003, Acapulco. www.cmna.info

Brown, Penelope; Levinson, Stephen C. 2008. Universals in language usage: Politeness phenomena. – E. Goody (Ed.), Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction. Cambridge: Cambridge University Press, 56–289.

Carofiglio, Valeria; De Carolis, Berardina; Mazzotta, Irene; Novielli, Nicole; Pizzutilo, Sebastiano 2009. Towards a Socially Intelligent ECA. – IxD&A, 5–6, 99–106.

Emotsioonidetektor. http://193.40.113.56:5000/valence (15.3.2016).

Hartholt, Arno; Traum, David; Marsella, Stacy C.; Shapiro, Ari; Stratou, Giota; Leuski, Anton; Morency, Louis Philippe; Gratch, Jonathan 2013. All together now: Introducing the Virtual Human toolkit. – R. Aylett, B. Krenn, C. Pelachaud, H. Shimodaira (Eds.), Proceedings of the 13th International Conference on Intelligent Virtual Agents, IVA, Edinburgh, UK. Berlin–Heidelberg: Springer Verlag, 368–381. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-40415-3

Healey, Patrick G. T.; White, Graham; Eshghi, Arash; Reeves, Ahmad J.; Light, Ann 2008. Communication spaces. – Computer Supported Cooperative Work, 17 (2), 169–193. http://dx.doi.org/10.1007/s10606-007-9061-4

Hennoste, Tiit; Gerassimenko, Olga; Kasterpalu, Riina; Koit, Mare; Rääbis, Andriela; Strandson, Krista 2009. Suulise eesti keele korpus ja inimese suhtlus arvutiga. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 5, 111–130. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa5.07

Hutchby, Ian; Wooffitt, Robin 2008. Conversation Analysis. Cambridge: Polity Press.

Knapp, Mark L.; Hall, Judith A. 2007. Nonverbal Communication in Human Interaction. 5th ed. Wadsworth: Thomas Learning.

Koit, Mare 2012. Konversatsiooniagendi modelleerimine argumenteerimisdialoogis: suhtlus kui infoseisundite värskendamine. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 8, 109–122. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.07

Koit, Mare 2015. Communicative strategy in a formal model of dispute. – Proc. of the International Conference on Agents and Artificial Intelligence: 7th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART). Lisbon: SCITEPRESS, 489–496. http://dx.doi.org/10.5220/0005274904890496

Koit, Mare; Õim, Haldur 2014. A computational model of argumentation in agreement negotiation processes. – Argument & Computation, 5 (2–3), 209–236. http://dx.doi.org/10.1080/19462166.2014.915233

Koit, Mare; Õim, Haldur 2015. Modelling Communicative Space. From human communication to conversational agents. – Proc. of The Fourth International Conference on Intelligent Systems and Applications (INTELLI), St. Julians, Malta. IARIA XPS Press, 1–5.

Lester, James C.; Branting, L. Karl; Mott, Bradford 2004. Conversational Agents. – Munindar P. Singh (Ed.), The Practical Handbook of Internet Computing. Chapman & Hall.

Leuski, Anton; Traum, David 2011. NPCEditor: Creating virtual human dialogue using information retrieval techniques. – AI Magazine, 32 (2), 42–56.

Liu, Bing 2015. Sentiment Analysis. Mining Opinions, Sentiments, and Emotions. Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139084789

Mesiarová-Zemánková, Andrea 2015. Sensitivity analysis of fuzzy rule-based classification systems by means of the Lipschitz condition. – Soft Computing, 20 (1), 103–113. http://dx.doi.org/10.1007/s00500-015-1744-z

Pajupuu, Hille; Kerge, Krista; Altrov, Rene 2012. Lexicon-based detection of emotion in different types of texts: preliminary remarks. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 8, 171–184. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.11

Pang, Bo; Lee, Lillian 2008. Opinion mining and sentiment analysis. – Foundations and Trends in Information Retrieval, 2 (1–2), 1–135. http://dx.doi.org/10.1561/1500000011

Ravenet, Brian; Ochs, Magalie; Pelachaud, Catherine 2012. A computational model of social attitude effects on the nonverbal behavior for a relational agent. – Proc. of WACAI, Grenoble, France.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa12.07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Mare Koit, Haldur Õim

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563