Suulise eesti keele korpus ja inimese suhtlus arvutiga

Tiit Hennoste, Olga Gerassimenko, Riina Kasterpalu, Mare Koit, Andriela Rääbis, Krista Strandson

Abstract


Tartu Ülikoolis kogutakse suulise eesti keele korpust ja (selle alamosana) dialoogikorpust, et uurida inimestevahelist suhtlust. Kaugem eesmärk on luua kasutajaliideseid, mis võimaldaksid inim- kõne vahendusel suhelda elektrooniliste andmebaasidega. Suhtluse modelleerimine on edukam, kui selle aluseks võetud inimsuhtluse uurimine tehakse suurel eri allkeeli sisaldaval korpusel ning viiakse läbi nii kvantitatiivne kui ka kvalitatiivne analüüs. Artikkel tutvustab Tartu Ülikooli suulise eesti keele korpuse ehitust, transkribeerimise põhimõtteid ja dialoogiaktide annoteerimiseks kasutatavat tüpoloogiat. Rakendusena vaadeldakse ametlikes telefonikõnedes esinevate päringute keelevaliku seletusi.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa5.07


Keywords


suulise keele korpus; dialoogikorpus; transkriptsioon; dialoogiaktid; märgendamine; suuline suhtlus; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa5.07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Tiit Hennoste, Olga Gerassimenko, Riina Kasterpalu, Mare Koit, Andriela Rääbis, Krista Strandson

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563