Acquisition of noun derivation in Estonian and Russian L1

Reili Argus, Victoria V. Kazakovskaya

Abstract


Acquisition of derivation is not a well-studied area in first language research and a comparative approach to the acquisition of derivation in different languages doesn’t exist. There is no information on how a child acquires derivation in a language with a rich and regular system of derivational patterns, or in a language where derivation is productive, but the system of derivational patterns is opaque. According to general ideas of complexity in a language, the child should start to use simplex stems first and, only after that, complex ones, that is, complexity should increase in the course of acquisition. Our paper is intended to address these issues, based on longitudinal child data from typologically different languages, Estonian and Russian. The results revealed significant differences in the acquisition of noun derivation in the two languages under observation. The system of noun derivation is acquired at a faster pace in Russian, while Estonian children have far fewer noun derivatives in their speech and they use different derivation suffixes with less regularity. Even so, the so-called building block model may be applied for both languages only partially.

 

***

Nimisõnatuletuse omandamine varases eesti ja vene keeles

Nimisõnatuletuse omandamine ei ole esimese keele omandamise uuringute kuigi põhjalikult uuritud valdkond ning nimisõnatuletuse omandamise eri keeli kõrvutavat käsitlust veel ei ole. Seetõttu puudub informatsioon ka selle kohta, kuidas laps omandab erinevad tuletusmallid ja -liited keeles, kus tuletussüsteem on rikas ja reeglipärane, või sellises keeles, kus see süsteem on küll iseenesest rikas, kuid mitte kuigi läbipaistev. Üldiste keelelise kompleksusega seotud põhimõtete järgi peaks laps alustama omandamist kõigepealt lihtsõnadest ja alles pärast seda komplekssetest sõnadest, st komplekssus peaks kasvama arengu käigus. Siinse artikli aluseks on kahe tüpoloogiliselt erineva keele, eesti ja vene keele pikiuuringu andmed. Tulemused osutavad kahe tuletussüsteemi omandamise märkimisväärsetele erinevustele. Tuletus omandatakse vene keeles kiiremini. Eesti laste kõnes on tunduvalt vähem nimisõnatuletisi ning nad kasutavad väiksemat arvu tuletusliiteid. Komplekssete struktuuride omandamise üldine põhimõte ehk nn “lihtsamalt keerulisemale” (ingl building block model) kehtib mõlema keele nimisõnatuletuse omandamise kohta ainult osaliselt.


Keywords


language acquisition, noun derivation, building-block model, acquisition of non-formation patterns, Russian, Estonian

Full Text:

PDF

References


Argus, Reili 2012. Kausatiivsuse omandamisest eesti keeles [‘Acquisition of causatives in Estonian’]. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 8, 5–20. https://doi.org/10.5128/ERYa8.01

Argus, Reili; Kazakovskaya, Victoria V. 2013. Acquisition of compounds in Estonian and Russian: frequency, productivity, transparency and simplicity effect. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 9, 23–42. https://doi.org/10.5128/ERYa9.02

Ceitlin, Stella N. 2009. Ocherki po slovoobrazovaniju i formoobrazovaniju v detskoj rechi [‘Essays on word formation and formation of word forms in child speech’]. Moscow: Znak.

Clark, Eve; Berman, Ruth 1984. Structure and use in the acquisition of word-formation. – Language, 60 (3), 542–590. https://doi.org/10.2307/413991

Dressler, Wolfgang U. 2005. Word-formation in natural morphology. – Pavol Štekauer, Rochelle Lieber (Eds.), Handbook of Word-Formation. Dordrecht: Springer, 267–284. https://doi.org/10.1007/1-4020-3596-9_11

Dressler Wolfgang U.; Mattes, Veronika; Korecky-Kröll, Katharina; Sommer-Lolei, Sabine 2017. Acquisition of derivational morphology. – Paper presented at the Annual workshop on “Pre- and Protomorphology in Language Acquisition”, University of Vienna, 2–3 February.

Dziubalska-Kołaczyk, Katarzyna (Ed.) 2014. Special volume on linguistic complexity. Poznan Studies in Contemporary Linguistics, 50 (2).

Kasik, Reet 2013. Komplekssete sõnade struktuur [‘The structure of complex words’]. Tartu Ülikooli eesti keele osakonna preprindid 3. Tartu: Bookmill.

Kazakovskaya, Victoria V. 2017. Imennoe slovoobrazovanie v rechi mono- i bilingval’nyx detej rannego vozrasta [‘Nominal word formation in early L1 and L2’]. – Problemy ontolongvistiki 2017. Osvoenie i funkcionirovanie jazyka v situacii mnogojazychija [‘The problems of ontolinguistics’]. Ivanovo: Listos, 93–96.

Kazakovskaya, Victoria V. 2017. Acquisition of nominal compounds in Russian. – W. U. Dressler, M. Kilani-Schoch, N. Ketrez (Eds.), Nominal Compound Acquisition. Language Acquisition and Language Disorders 61. Amsterdam: John Benjamins, 63–90. https://doi.org/10.1075/lald.61.04kaz

Kerge, Krista 2016. Word-formation in the individual European languages: Estonian. – Peter O. Müller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen, Franz Rainer (Eds.), Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe. Vol. 5. Handbooks of Linguistics and Communication Science 40. Berlin, New York: De Gruyter, 3228−3259. https://doi.org/10.1515/9783110424942-009

Laaha, Sabine; Gillis, Steven 2007. Diminutives as pioneers of derivational and inflectional development – a cross-linguistic perspective. Antwerp Papers in Linguistics 112. University of Antwerp

MacWhinney, Brian 2000. The CHILDES Project: Tools for Analyzing Talk. 3rd Edition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Padrik, Marika 2010. Word-Formation Skills in Estonian Children with Specific Language Impairment. Dissertationes pedagogicae Universitatis Tartuensis 8. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Protassova, Ekaterina; Voeikova, Maria 2007. Diminutives in Russian at the early stages of asquisition – Ineta Savickienė, Wolfgang U. Dressler (Eds.), The Acquisition of Diminutives. A Cross-Linguistic Perspective. Language Acquisition and Language Disorders 43. Amsterdam: John Benjamins, 43–72. https://doi.org/10.1075/lald.43.03pro

Ravid, Dorit 2004. Derivational morphology revisited. Later lexical development in Hebrew. – Ruth A. Berman (Ed.), Language Development across Childhood and Adolescence. Trends in Language Acquisition Research 3. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 53–81. https://doi.org/10.1075/tilar.3.07rav

Shvedova, Natalia J. (Ed.) 2005 [1980]. Russkaja grammatika. T. 1: Fonetika, fonologija, udarenie, slovoobrazovanie, morphologija [‘Russian Grammar. Vol. 1: Phonetics, phonology, stress, intonation, derivation, morphology’]. Мoscow: Nauka.

Savickienė, Ineta; Dressler, Wolfgang U. (Eds.) 2007. The Acquisition of Diminutives. A Cross-Linguistic Perspective. Language Acquisition and Language Disorders 43. Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/lald.43

Schipke, Christine; Kauschke, Christina 2011. Early word formation in German language acquisition: A study on word formation growth during the second and third years. – First Language, 31 (1), 67–82. https://doi.org/10.1177/0142723709359240

Suurmäe, Kadri 2013. Eesti verbide leksikaalgrammatiliste kategooriate omandamine: transitiivsus ja kausatiivsus. Master thesis in Tallinn University.

Zurek, Wojciech H. (Ed.) 1990. Complexity, Entropy and the Physics of Information. Redwood City: Addison Wesly.

Vare, Silvi 2012. Eesti keele sõnapered I [‘The Estonian Word Families’]. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Xarchenko, Vera; Ozerova, Elena G. 1999. Slozhnye slova v detskoj rechi [‘Compounds in child language’]. Belgorod: Belgorod University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa14.02

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Reili Argus, Victoria V. Kazakovskaya

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563