Ajasõnad varasel perioodil eesti lapsekeeles

Sirli Parm

Abstract


Artiklis käsitletakse ajasõnade ilmumist lapsekeelde ja nende kasutust varasel perioodil ehk enne lapse kolmeaastaseks saamist. Analüüsitav materjal pärineb andmebaasi CHILDES eesti laste lindistustest ja kolmikute korpuse lindistustest. Ajakategooria omandamise algetapil on repertuaaris esialgu vaid olevikuaja väljendamise vahendid, kuid enne kolmeaastaseks saamist hakkavad lapsed rääkima ka neist sündmustest, mis minevikus aset leidsid või mis alles ees on. Siinse uurimuse eesmärgiks on vaadelda, missugused ajasõnad ilmuvad esimestena ning millises tähenduses need esinevad.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.13


Keywords


esimese keele omandamine; sõnavara; semantika; ajakategooria; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Sirli Parm

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563