Argumenteerimisvõtted riigieksamikirjandites

Kersti Lepajõe

Abstract


Artiklis käsitletakse riigieksamikirjandite retoorikat. Teoreetiliseks aluseks on arusaam tekstist kui keelekasutuse valikutest, millel on oma eesmärk ja funktsioon. Keelelised valikud sõltuvad suhtlussituatsioonist ja kultuuris kinnistunud keelekasutustavadest. Riigieksamikirjand on kindla retoorilise struktuuriga tekst, millel on oma kindlaks kujunenud väidete esitamise ja tõestamise viisid. Artiklis jagatakse riigikirjandites kasutatud retoorilised võtted kaheks suuremaks rühmaks: fakti- ja tundepõhisteks argumentideks. Kirjutajad kasutavad mõlemat tüüpi argumente, kuid tundepõhiste hulk ületab tunduvalt faktipõhiste oma. Kirjandites on valdav enesekeskne vaatepunkt. Autoriteedina esitatakse iseend ja oma subjektiivset arvamust, mis vormistatakse üldkehtiva tõena.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.08


Keywords


süsteemfunktsionaalse grammatika teooria; retoorika; fakti- ja tundepõhised argumendid; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Kersti Lepajõe

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563