Acquisition of diminutives in typologically different languages: Evidence from Russian and Estonian

Victoria V. Kazakovskaya, Reili Argus

Abstract


The comparative paper considers diminutives at the early stages of development based on the longitudinal data of typically-developing monolingual children, aged up to three years old, acquiring languages which are different in the domain of diminutive systems, i.e. rich (in Russian) and poor (in Estonian). The impact of such factors as word formation and inflectional productivity, transparency, input frequency and semantic diversity on the acquisition of diminutives is discussed. From these factors, word formation and inflectional productivity are considered to have the most evident impact on the acquisition of diminutives in both languages. Being a powerful trigger for the development of early derivation and morphology, diminutives are prominent at the beginning of the acquisition of derivation in Estonian as the only derivation category, whereas they develop constantly alongside other derivatives in Russian.

***

Deminutiivide omandamine tüpoloogiliselt erinevates keeltes eesti ja vene keele näitel

Eesti ja vene keele deminutiivide varase omandamise võrdlev uurimus põhineb ükskeelsete laste pikiuuringu andmetel laste vanusest 1;3–3;1. Eesti ja vene keele deminutiivide puhul on tegemist kahe üsna erineva süsteemiga: kui vene keeles on deminutiivliiteid rohkesti ning deminutiive kasutatakse sageli, piirdub eesti keele deminutiivtuletus kolme liitega ning deminutiivide kasutus üldkeeles ei ole kuigi sage.

Uurimuses on deminutiivtuletust vaadeldud üldiselt tuletuse arenemise taustal ning jälgitud lähemalt produktiivsuse, läbipaistvuse, sisendkeele sageduse ja eri semantiliste kategooriate mõju omandamisele. Kõige tugevam mõju deminutiivide omandamisele paistab olema (nii sõnamoodustuslikul kui ka muutemorfoloogilisel) produktiivsusel: deminutiivtuletisi on laste varastes sõnaperedes ning ka varastes muuteminiparadigmades. Võib öelda, et rikka deminutiivtuletistega keeles (vene) omandatakse deminutiivid samal ajal kui vaese deminutiivtuletiste hulgaga keeles (eesti keel). Deminutiivid on eesti tuletussüsteemi omandamise algfaasis laste kõnes aga ainuke produktiivselt kasutatud tuletiste liik, kusjuures vene keeles toimub deminutiivide omandamine kogu vaatlusperioodi jooksul paralleelselt teiste tuletusliidete omandamisega. Kui eesti keeles deminutiivide hulk nii laste kui ka vanemate kõnes laste vanuse kasvades pigem kahaneb, siis vene keeles nende hulk stabiilselt kasvab.


Keywords


derivation, nouns, word formation, diminutives, suffixes, first language acquisition, child speech, child-directed speech, tuletus, deminutiivtuletus, esimese keele omandamine, lastekeel, lastele suunatud kõne

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa17.05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Victoria V. Kazakovskaya, Reili Argus

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563