Algupäraste ja tõlgitud eestikeelsete tekstide eristatavusest ning neile omistatud omadustest


Marju Taukar

Abstract


Tõlkeuurimuses on üheks läbivaks uurimisteemaks selgelt äratuntav tõlgitud keel. Artiklis kirjeldan taju-uuringut, mille eesmärgiks oli kindlaks teha, kas lugeja teeb vahet algupärasel tekstil ja tõlgitud tekstil ning mille alusel ta ühe või teise kasuks otsustab. Vastustest selgus, et 1) algupärased ja tõlgitud tekstid ei olnud selgelt eristatavad, 2) oletataval tõlgitud tekstil arvati olevat keelelisi puudusi ning 3) algupärase teksti sõnavara oli vastajate arvates loovam ja eestipärasem. Uurimuse tulemused näitasid selgelt vajadust jätkata korpusuuringuid algupäraste ja tõlgitud tekstide sõnavaraliste erinevuste kohta.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.16


Keywords


tõlgitud keel; kirjeldav tõlkeuurimus; tõlkeuniversaalid; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.16

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Marju Taukar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563