Language competence in education: Re-thinking minority issues in Lithuania

Ineta Dabašinskienė, Skirmantė Kubiliūtė

Abstract


This study was inspired by long-lasting debates in the Baltic states, Lithuania in particular, on the assessment results of study subjects in minority (Russian and Polish) schools, including proficiency in Lithuanian. The article presents solid evidence to the effect that national and international school examination results differ significantly with respect to disciplines (Lithuanian language vs. other subjects), ethnicity (titular vs. minority), and municipality (large cities vs. rural areas). The case study of Visaginas shows that the sociolinguistic environment and proficiency in an official language are significant defining factors of this town.

***

Keelepädevus hariduses: Leedu vähemusküsimuste ümberhindamine 

Uurimuse ajendiks on pikaaegne debatt rahvusvähemuste hariduse üle Leedus, aga ka Balti riikides üldiselt. Artiklis vaadeldakse  riigieksamite hindamistulemusi Leedu vene ja poola õppekeelega koolides. Uurimistulemused kinnitavad, et riigikeelsete ja muukeelsete koolide eksamitulemuste erinevus sõltub oluliselt nii õppeainest (leedu keel vs. teised õppeained), etnilisusest (enamus vs. vähemus) kui ka omavalitsusest (suurlinnad vs. maapiirkonnad). Geograafiliselt, etniliselt ja kultuuriliselt eripärase Visaginase juhtumiuuring näitab, et sotsiolingvistiline keskkond ja riigikeele pädevus on olulised määratlevad tegurid.


Keywords


minority schools, language-in-education, national language assessment, STEM, Russian speakers, vähemuskoolid, keel hariduses, keeleoskuse riiklik hindamine, vene keele kõnelejad

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa17.02

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Ineta Dabašinskienė, Skirmantė Kubiliūtė

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563