Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 26 (2016) Adjectives co-occurring with the illative form of the MA-infinitive in Finnish and Estonian Abstract   PDF
Petra Hebedová
 
No 19 (2010) Adjektiivide tajumine ja õpetamine Abstract   PDF
Heinike Heinsoo
 
No 24 (2014) Adverbi sisaldavate struktuuride tekstifunktsioonidest eesti ilukirjandus- ja õppijakeeles Abstract   PDF
Pille Eslon
 
No 28 (2018) Ahrensi õlgadel. Ahrensi ortograafia ajalooliselt ja tänapäeval Abstract   PDF
Mati Hint
 
No 20 (2010) Aikuistunut julkaisu Details   PDF
Pirkko Muikku-Werner, Annekatrin Kaivapalu
 
No 25 (2015) Ajaloolisi, võrdlevaid ja korpuslingvistilisi vaateid soome-ugri keelte õppimisele ja mõistmisele Abstract   PDF
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Kirsti Siitonen, Katre Õim
 
No 29 (2019) Akateemisen maahanmuuttajan suomen kielen taidon tarve työssä ja arjessa Abstract   PDF
Markku Nikulin
 
No 18 (2008) August Ahlqvist ja viron kieli Abstract   PDF
Hannu Remes
 
No 26 (2016) C1-tasemega eesti keele õppijate ja emakeelekõnelejate kirjaliku keelekasutuse võrdlus verbialguliste tetragrammide näitel Abstract   PDF
Kais Allkivi
 
No 22 (2012) Comparisons – old and new paths of contrastive linguistics Details   PDF
Pirkko Muikku-Werner, Jarmo Harri Jantunen, Annekatrin Kaivapalu
 
No 23 (2013) Corpus and language contact: Approaches to Finnish, Estonian, and learning them Details   PDF
Pirkko Muikku-Werner, Johanna Laakso, Katre Õim, Annekatrin Kaivapalu
 
No 24 (2014) Corpus, language, and linguistic practices Abstract   PDF
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Kirsti Siitonen, Katre Õim
 
No 29 (2019) Deminutiivsete noomenite funktsionaalsusest vene ja eesti keeles mõningate Tšehhovi jutustuste ning nende tõlgete näitel Abstract   PDF
Sirje Kupp-Sazonov
 
No 22 (2012) Displaying knowledge in journalistic texts: A contrastive analysis of an evidential particle in Estonian and Finnish Abstract   PDF
Minna Jaakola
 
No 25 (2015) Eesti ja soome keele lauseehituse võrdlemisest 1980. ja 1990. aastail Abstract   PDF
Mati Erelt
 
No 27 (2017) Eesti keele ja kultuuri õpetamisest Oulu ülikoolis Abstract   PDF
Heli Laanekask
 
No 26 (2016) Eesti keele kui teise keele kirjutamisprotsessi paranduste multidimensionaalne võrdlus keeleoskustasemeti Abstract   PDF
Olga Pastuhhova
 
No 25 (2015) Eesti keele lektorina Oulus Abstract   PDF
Valve-Liivi Kingisepp
 
No 22 (2012) Eesti kõrvallause kõneviiside vastetest ungari keeles Abstract   PDF
Tiina Rüütmaa
 
No 21 (2011) Eesti suulise keele korpus keeleõppedialoogide lähtematerjalina: telefonivestluste koostamine Abstract   PDF
Raili Pool, Andriela Rääbis, Lea Jürgenstein
 
No 18 (2008) Eestlased ja eesti keel Soomes Abstract   PDF
Kristiina Praakli
 
No 17 (2006) Esipuhe Abstract   PDF
Annekatrin Kaivapalu, Külvi Pruuli
 
No 17 (2006) Et-komponentlause peaverbide funktsioonid eestikeelses vestluses 2: mõtlema Abstract   PDF
Tiit Hennoste
 
No 17 (2006) Ferdinand Johann Wiedemanni eesti keele grammatikast Abstract   PDF
Heli Laanekask
 
No 27 (2017) Finno-ugric languages as target languages: Learning, teaching and assessment Details   PDF
Annekatrin Kikerpill, Johanna Laakso, Kirsti Siitonen, Raili Pool
 
No 28 (2018) Foneettisten piirteiden ja vieraan aksentin yhteydestä suomen kielessä Abstract   PDF
Mikko Kuronen, Maria Kautonen
 
No 20 (2010) From a spatial adposition to a grammatical relations marker: contact- and context-induced grammaticalization and their interaction Abstract   PDF
Leena Kolehmainen
 
No 26 (2016) From comparison to understanding, learning and evaluating Details   PDF
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Kirsti Siitonen
 
No 26 (2016) Generating motivation in minor language education: A case of Hungarian in Japan Abstract   PDF
Mari Okamoto
 
No 26 (2016) Helppoa vai vaikeaa arvioida? Yleisten kielitutkintojen suomen kielen arvioijien käsityksiä vironkielisten arvioinnista Abstract   PDF
Sari Ahola, Henna Tossavainen
 
1 - 30 of 184 Items 1 2 3 4 5 6 7 > >>