August Ahlqvist ja viron kieli

Hannu Remes

Abstract


Eesti Kirjameeste Seltsin sihteeri Rudolf Kallas sai keväällä 1875 Suomesta kirjeen, josta näkyi lähettäjän lämmin suhtautuminen viron kieleen ja pyrkimys viron taidon lisäämiseen maassamme:

Siitä lähtien, kun syksyllä 1854 olin Teidän kauniissa Emajoen kaupungissanne tutustumassa suomalaisten veljeskansaan ja sen tapoihin, on viron kielen lukeminen ja mielessä pitäminen ollut rakkaimpia harrastuksiani. Olen myös oltuani jo toistakymmentä vuotta yliopistomme suomensukuisten kielten opettajana koettanut innostaa nuorta polveamme opiskelemaan viron kieltä, mikä osaltaan on onnistunut hyvin. 

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV18.09


Full Text:

PDF

References


Ahlqvist, August 1856: Wiron nykyisemmästä kirjallisuudesta. Suomi 1855. Femtonde ärgängen. Helsingfors.

Ahlqvist, August 1869: Suomalainen murteiskirja tahi lukemisia Viron, Karjalan, Vatjan, Vepsän ja Liivin kielillä suomalaisten sanastojen kanssa. Helsinki.

Ahlqvist, August 1874: J. Krohnin teoksen Wiron Kielioppi Suomalaisille arvostelu. - Kieletär 6, s. 50-56.

Ahlqvist, August 1877: Suomen kielen rakennus. Vertaavia kieliopillisia tutkimuksia I. Nominien Synty ja Taivutus. Suomalainen Runo-oppi. Helsinki: SKS.

Ahlqvist, August 1982: Kirjeet. Kielimiehen ja kaukomatkailijan viestejä 1845-1889. Toim. Maija Hirvonen ja Kaisu Lahikainen. Helsinki: SKS.

Annist, August 1966: Friedrich Reinhold Kreutzwaldi muinasjuttude algupära ja kunstiline laad. Tallinn: Eesti Raamat.

Genetz, Arvid 1882: Kielellisiä aineksia Suomen sillan rakennukseen. - Suomi II: 15, s. 259-271. Helsinki: SKS.

Hakulinen, Lauri 1979: Suomen kielen rakenne ja kehitys. Neljäs, korjattu ja lisätty painos. Helsinki: Otava.

Haltsonen, Sulo 1961: August Ahlqvistin Vatjan ja Viron matkat v. 1854-1855. - Virittäjä 65, s. 222-231.

Häkkinen, Kaisa 1994: Agricolasta nykykieleen. Suomen kirjakielen historia. Helsinki: WSOY.

Joki, Aulis J. 1977: August Ahlqvist fennougristina. - Neuvostoliittoinstituutin vuosikirja 25, s. 51-62. Helsinki.

Klinge, Matti 1993: August Ahlqvist (Oksanen) ja hänen elämäntyönsä. - Jaakko Anhava (toim.), Suomen kieli, Suomen mieli. August Ahlqvist vaikutta- jana, s. 9-19. Suomi 171. Helsinki: SKS.

Kohtamäki, Ilmari 1956: Ankara puutarhuri. August Ahlqvist suomen kielen ja kirjallisuuden arvostelijana. Helsinki: SKS.

Korhonen, Mikko 1993: August Ahlqvist kielitieteilijänä. - Jaakko Anhava (toim.), Suomen kieli, Suomen mieli. August Ahlqvist vaikuttajana, s. 55-69. Suomi 171. Helsinki: SKS.

Krogerus, Tellervo 1983: O. A. F. Lönnbohm, mies ja maine. Suomi 125. Helsinki: SKS.

Krohn, Julius 1872: Wiron Kielioppi Suomalaisille. Helsinki.

Lönnrot, Elias 1990: Valitut teokset 1. Kirjeet. Toim. Raija Majamaa. Helsinki: SKS.

Lönnrot, Elias 1991: Valitut teokset 3. Kirjoitelmia ja lausumia. Toim. Raija Majamaa. Helsinki: SKS.

Majamaa, Raija 1991: Taustatietoja. - Elias Lönnrot, Valitut teokset 3. Kirjoitelmia ja lausumia. Toim. Raija Majamaa, s. 518-563. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 551. Helsinki: SKS.

Neithal, Reet 2005: Hõimuvennalik pilk Eesti kirjandusele. - Keel ja Kirjandus, s. 689-710.

Pääkkönen, Irmeli 1994: Viron kielen opetusta Helsingin yliopistossa 1830-luvulla. - Lähivertailuja 8, s. 98-105. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksen tutkimusraportteja 40. Oulu.

Põldmäe, Rudolf 1976: August Ahlqvist ja tema suhted Eestiga. - Keel ja Kirjandus, s. 489-491.

Remes, Hannu 2003: Elias Lönnrotin ajatuksia viron kielestä. - Pirkko Muikku- Werner ja Hannu Remes (toim.), VIRSU. Viro ja suomi: kohdekielet kontrastissa. Lähivertailuja 13, s. 185-191. Joensuu: Joensuun yliopisto.

Rothsten, F. W. - Godenhjelm, B. F. 1868: Lausunto Viron satujen sanakirjasta Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kokouksessa 8.1.1868. - Suomi II: 8, s. 447-453. Helsinki: SKS.

SKS 1865-1866 = Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keskustelemukset 1865-1866: 1.3.1866. - Suomi II: 5, s. 343-350. Helsinki: SKS 1866.

Vare, Silvi 1984: Omadussõnaliited tänapäeva eesti kirjakeeles. Tallinn: Valgus. Viires, Ants 1990: August Ahlqvist ja Jakob Hurt. - Keel ja Kirjandus, s. 152-155.

Wichmann, Yrjö 1928: Silmäys suomen ja sen sukukielten edustukseen vuosisadan kuluessa. - Helsingin yliopiston alkuajoilta, s. 290-310. Porvoo: WSOY .
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV18.09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Hannu Remes

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290