Editorial Policies

Focus and Scope

Artikleid võib esitada eesti, soome või inglise keeles järgmistel teemadel:

 • eesti ja soome keele võrdlevad uuringud;
 • muud kontrastiivuuringud, milles osaleb eesti või soome keel;
 • soome-ugri keelte õppimine ja omandamine;
 • muud teise keele / võõrkeele õppimise alased uuringud, kus sihtkeeleks on eesti, soome või mõni muu soome-ugri keel.

Eesti- ja soomekeelse artikli resümee olgu inglise keeles, ingliskeelsel artiklil eesti või soome keeles.

Artikli maksimumpikkus koos kirjanduse loetelu ja lisadega on 50 000 täheruumi. Artikli alguses oleva ülevaate (samas keeles kui artikkel) soovitatav pikkus on 70–150 sõna (märkides mitte rohkem kui umbes 1000 märki); resümee maksimumpikkus on 4000 tähemärki.

Ajakirjal ei ole publitseerimistasu. Ilmunud artiklite eest honoraritasu ei maksta. Autorid saavad ühe eksemplari tasuta.

***

Lähivertailuja-sarja alkoi vuodesta 2010 lähtien ilmestyä Viron soveltavan kielitieteen yhdistyksen (Eesti Rakenduslingvistika Ühing) kausijulkaisuna nimellä Lähivõrdlusi. Lähivertailuja. Sarjalla on kansainvälinen toimitusneuvosto, ja artikkeleita arvioitaessa noudatetaan refereekäytäntöä. Yhdistyksen nimeämä vastaava toimittaja on Annekatrin Kaivapalu, ja lisäksi jokaisella niteellä on myös oma(t) toimittajansa. Vuosittain (lokakuussa) julkaistaan yksi nide.

Toivomme artikkeleja seuraavilta alueilta:

 • viron ja suomen kielen vertailevat tutkimukset
 • muut kontrastiiviset tutkimukset, joissa on mukana viro tai suomi
 • viron ja suomen oppiminen lähisukukielinä
 • muut toisen kielen / vieraan kielen oppimista koskevat tutkimukset, joissa kohdekielenä on viro, suomi tai jokin muu suomalais-ugrilainen kieli.

Artikkelien kielenä voi olla viro, suomi tai englanti. Viron- ja suomenkieliseen artikkeliin tulee liittää englanninkielinen tiivistelmä ja englanninkieliseen artikkeliin viron- tai suomenkielinen tiivistelmä.

Artikkelin maksimipituus kirjallisuusluetteloineen ja liitteineen on 50 000 merkkiä. Artikkelia edeltävän tiivistelmän (artikkelin kielellä) tulisi olla 70–150 sanan mittainen (n. 1000 merkkiä); tiivistelmä korkeintaan 4 000 merkin mittainen.

Artikkelit syksyllä ilmestyvään julkaisuun tulee lähettää 1. maaliskuuta mennessä osoitteeseen lv@eki.ee tai annekatrin.kaivapalu@uef.fi.

***

Lähivõrdlusi. Lähivertailuja as an EAAL edition is a linguistic journal focused on comparative and second language acquisition research. All published articles have been peer reviewed by two anonymous referees. Studies of the following topics are published in the series:

 • comparative research of Estonian and Finnish;
 • other types of comparative research, which include Estonian or Finnish;
 • mutual learning of Estonian and Finnish;
 • other second or foreign language learning research, in which the target language is Estonian, Finnish or another Finno-Ugric language.

Editor-in-Chief is Annekatrin Kaivapalu, each volume will be assisted by two editors. The Editors decide on acceptance, reviews, reviewers, etc.

Articles can be written in Estonian, Finnish or English. The summary for an article written in Estonian or Finnish should be in English, for an English article again in either Estonian or Finnish.

The recommended maximal length of articles (including bibliography and appendices) is 50.000 characters (with spaces). The article should be preceded by an abstract (70–150 words or max. 1000 characters) in the same language and followed by a summary (max. 4000 characters) in another language.

No article processing charge (APC). No article submission fees. No fee will be paid for the published article. Authors will receive one gratis hard copy.

 

Section Policies

In memoriam

Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Artiklid | Artikkelit | Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Peer Review Process

Kaastöö ega selle osad ei tohi olla varem avaldatud (mh tõlkena) ei perioodilistes väljaannetes, konverentsi kogumikes ega veebis. Samuti ei tohi kaastöö samal ajal olla esitatud avaldamiseks üheski vormis, v.a. akadeemilise kraadi või diplomi taotlemiseks esitatud tööna, ettekandeteesidena või loenguna.

Artikli sobivuse esmase otsuse teeb LV toimetus. Käsikirjad, mis ei ole piisavalt originaalsed, ei vasta teadusteksti nõuetele või ei kuulu ajakirja valdkonda, saadab toimetus autori(te)le tagasi ühe kuu jooksul. Ajakirja kõik artiklid pimeretsenseeritakse. Iga artiklit hindab anonüümselt kaks retsensenti (väljaande kolleegiumist, aga ka väljaspoolt). Soovitatav on, et autor võtaks retsensentide märkusi arvesse ning teeks oma artiklis vastavad täiendused. Vaidlusküsimusi aitab lahendada toimetus, vajadusel kolleegium.

***

The submission of an article means that the article or its part has not been published in or submitted for publication to another refereed archival publication, nor in any conference or workshop proceedings, as well as on web.

Journal applies initial manuscript evaluation. Editors first evaluate all submitted manuscripts. Manuscripts rejected at this stage are insufficiently original, have serious scientific flaws, have poor grammar or English language, or are outside the aims and scope of the journal. Those that meet the minimum criteria are normally passed on to at least two expert referees for reviewing.

 Authors of manuscripts rejected at this stage will usually be informed within one month of receipt.

The journal operates a double-blind peer review process. Each paper is reviewed by at least two experts in the field, all reviewers remain anonymous. The editorial board will make its final decision after evaluating all reviewers' notes, as well as the volume as a whole, incl. the balance of different fields of applied linguistics, etc. The advisory board will be consulted, if needed.

 

Publication Frequency

Ajakiri ilmub üks kord aastas oktoobris.

1. märts – käsikirjade esitamine
märts, aprill – retsenseerimine / lõplikud otsused
1. juuni – avaldamiseks vastu võetud artiklite lõplikud versioonid
juuni–september – toimetamis- ja küljendamisvoor
31. oktoober – ajakirja ilmumine trüki- ja veebiväljaandena

***

Journal items are published collectively. Frequency of publication is annual (October).

1st March – submission of manuscripts
March, April – reviewing process / final decisions
1st June – final versions of accepted papers
July–September – editing and layout process
31st October – both printed and online publication

 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Refereerivad andmebaasid / Bibliografiset tietokannat / Indexing services

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Communications and Mass Media Complete Database (EBSCO)
CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts (ProQuest)
Directory of Open Access Journals, Lund University (DOAJ)
Educational Research Abstracts (Routledge)
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalne arhiiv (DIGAR)
Linguistic Abstracts (Wiley-Blackwell Publishing)
Linguistic Bibliography Online (Brill)
MLA Directory of Periodicals (Modern Language Association)
MLA International Bibliography (Modern Language Association)
SCOPUS (Elsevier)
Ulrich's Periodicals Directory
Ulrichsweb

Eesti Teadusportaali (ETIS) publikatsioonide klassifikatsioonis vastab Lähivõrdlusi. Lähivertailuja tasemele 1.1. (= teadusartiklid, mis on kajastatud [---] andmebaasis Scopus [---]).
https://www.scopus.com/sourceid/19700200930

Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisufoorumissa LV-julkaisun tasoluokitus on 1. Soome JUFO-klassifikatsioonis on LV tase 1 (JufoID: 62819).
https://jfp.csc.fi/en/web/haku/julkaisukanavahaku#!PublicationInformationView/id/62819

 

CrossRef

LV artiklitel onCrossRef-is registreeritud DOI-nimi.

DOI (Digital Object Identifier) on digitaalne objektide, st artiklite identifitseerimise süsteem, mille abil iga artikkel saab endale unikaalse koodi. Kood koosneb kahest osast: kirjastuse prefiksist ja artikli sufiksist.

Prefiks on numbriga 10 algav arvjada, mille kirjastus ostab CrossRef-ilt. ERÜ prefiks on 10.5128. 
Sufiks on tärgijada, mille kirjastaja määrab elektroonilisele artiklile.

Liites koodile URL-prefiksi https://doi.org/, toimib DOI interneti aadressina, nt kui artikli DOI on 10.5128/LV21.01, siis veebiaadress on https://doi.org/10.5128/LV21.01

DOI ei asenda traditsioonilist viitekirjet.

***

Articles of LV have DOIs which are registered with CrossRef.

The DOI (Digital Object Identifier) is a string of numbers which together uniquely identify a published article. The doi is permanently assigned to each article, and provides a persistent link to current information about that article, including where the article, or information about it, can be found on the Internet. It enables readers to find the article on the Internet irrespective of any subsequent changes in the web site structure, in the management responsibility of the journal in which it was first published, or the location of the web site on which the journal is hosted.

To convert a DOI to a web address you need to add to the DOI the url prefix: https://doi.org/, e.g. if
article has DOI as follows: 10.5128/LV21.01 the web address will then be: https://doi.org/10.5128/LV21.01

www.doi.org
www.crossref.org

 

Tellimine / Subscription

Müügil raamatupoes Ateena (Roosikrantsi 6, Tallinn). Osta saab ka ühingu kaudu (ery@eki.ee).

***

Current standard subscription price: Individual & Institution 25 EUR (print copy, incl. delivery).

Subscription order should be sent to EAAL postal or e-mail address (ery@eki.ee).

Bank account in Swedbank Ltd, No. 22 100 610 1368, bank code 767
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC) code: HABAEE2X 
Liivalaia 8, 15040 Tallinn, ESTONIA

 

Avaldamistasud / Publication Fees

Ajakirjal ei ole publitseerimistasu. Ilmunud artiklite eest honoraritasu ei maksta. Autorid saavad ühe eksemplari tasuta.

***

No article processing charge (APC). No article submission fees. No fee will be paid for the published article. Authors will receive one gratis hard copy.