No 27 (2017)

Peatoimetaja | Päätoimittaja | Editor-in-Chief: Annekatrin Kaivapalu (Turku/Tallinn)

Toimetajad | Toimittajat | Editors: Johanna Laakso (Vienna), Maria-Maren Linkgreim (Tallinn), Raili Pool (Tartu), Kirsti Siitonen (Turku)

Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing, 2017

DOI: https://doi.org/10.5128/LV27

Table of Contents

Eessõna | Esipuhe | Editorial

Soome-ugri keeled sihtkeeltena: õppimisest, õpetamisest ja hindamisest
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Kirsti Siitonen, Raili Pool
PDF
5–7
Suomalais-ugrilaiset kielet kohdekielinä: oppimisesta, opettamisesta ja kielitaidon arvioinnista
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Kirsti Siitonen, Raili Pool
PDF
8–11
Finno-ugric languages as target languages: Learning, teaching and assessment
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Kirsti Siitonen, Raili Pool
PDF
12–15

Artiklid | Artikkelit | Articles

Pille Eslon
PDF
17–64
Helen Hint, Tiina Nahkola, Renate Pajusalu
PDF
65–106
Hanna Jokela
PDF
107–131
Tiina Kikerpill
PDF
132–164
Heli Laanekask
PDF
165–181
Minna Martikainen
PDF
182–211
Helka Riionheimo, Marjatta Palander
PDF
212–241
Marjut Vehkanen
PDF
242–277