No 23 (2013)

Peatoimetaja | Päätoimittaja | Editor-in-Chief: Annekatrin Kaivapalu (Tallinn)
Toimetajad | Toimittajat | Editors: Pirkko Muikku-Werner (Joensuu), Johanna Laakso (Vienna), Katre Õim (Tallinn), Maria-Maren Sepper (Tallinn)

Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing

DOI: https://doi.org/10.5128/LV23

Table of Contents

Eessõna | Esipuhe | Editorial

Korpus ja keelekontakt: vaatenurki eesti ja soome keelele ning nende õppimisele
Pirkko Muikku-Werner, Johanna Laakso, Katre Õim, Annekatrin Kaivapalu
PDF
3–4
Korpus ja kielikontakti: näkökulmia suomeen, viroon ja niiden oppimiseen
Pirkko Muikku-Werner, Johanna Laakso, Katre Õim, Annekatrin Kaivapalu
PDF
5–6
Corpus and language contact: Approaches to Finnish, Estonian, and learning them
Pirkko Muikku-Werner, Johanna Laakso, Katre Õim, Annekatrin Kaivapalu
PDF
7–8

Artiklid | Artikkelit | Articles

Pille Eslon
PDF
13–38
Maria Frick
PDF
39–59
Hanna-Ilona Härmävaara
PDF
60–88
Jarmo Harri Jantunen, Marjo Kumpulainen, Tanja Tammimies, Teemu Tokola
PDF
89–120
Tiina Kikerpill, Ülle Türk
PDF
121–147
Heli Laanekask
PDF
148–162
Tuija Lehtonen
PDF
163–186
Virpi Masonen
PDF
187–209
Pirkko Muikku-Werner
PDF
210–237
Tuija Määttä
PDF
238–264
Kirsi-Maria Nummila
PDF
265–284
Helka Riionheimo
PDF
285–314
Tanja Seppälä
PDF
315–340
Keaty Siivelt, Sanna Mustonen
PDF
341–370
Ritva Takkinen
PDF
371–402
Aija Virtanen
PDF
403–427
Katre Õim, Asta Õim, Pirkko Muikku-Werner
PDF
428–458