Äidinkielen ja vieraan kielen opettajien käsityksiä lukustrategioiden opettamisesta ja oppimisesta

Mareen Patzelt

Abstract


https://doi.org/10.5128/LV33.06

Lukustrategioita voidaan opettaa sopivilla opetusmenetelmillä ja siirtää kielestä toiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää äidinkielen (suomi, ruotsi) opettajien ja saksanopettajien käsityksiä lukustrategioiden oppimisesta ja opettamisesta. Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluilla (n = 9), jotka analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tulokset osoittavat, että äidinkielen- ja saksanopettajien käsitykset olivat osittain samanlaiset. Molemmissa ryhmissä korostettiin tekstin järjestelmällisen käsittelyn tärkeyttä ja tekstin aktiivista käsittelyä opettajan tuella. Vain osalla opettajista oli lukustrategioista teoreettinen käsitys. Silti kaikki kertoivat käyttäneensä opetuksessaan lukustrategioita. Vain osa opettajista havaitsi yhtäläisyyksiä eri kielten lukutaidon ja -strategioiden välillä. Molemmissa opettajaryhmissä korostettiin opettajan roolia lukemiseen motivoijana. Saksanopettajat käyttivät motivoimiseen enemmän autenttisia tekstejä, kun taas äidinkielenopettajat antoivat oppilaille mahdollisuuden vaikuttaa tekstivalintoihin. Opettajien mukaan erityisesti oppilaslähtöinen ja kiinnostava materiaali, joka heijastaa lukutaidon merkitystä elämänmittaisena taitona, voisi kannustaa oppilaita lukemaan ja harjoittelemaan lukustrategioiden käyttöä.

First and second language teachers’ beliefs of teaching and learning reading strategies

In this article, I examine how mother tongue teachers (Finnish, Swedish) and teachers of German as a foreign language in Finland perceive the teaching and learning of reading strategies. I investigate their theoretical and action beliefs and their beliefs on teachers’ roles. The aim was to explore mother tongue and German teachers’ beliefs of reading strategies and the methods they use to introduce their students to active reading. I investigated how teachers guide their students to read and use reading strategies. The article also examines the  links that teachers perceive between reading in the mother tongue and reading in a foreign language.


Keywords


kieltenopetus; luetun ymmärtäminen; lukutaito; kieli tietoisuus; literacy; reading comprehension; reading strategies; language awareness; language teachers; language teaching

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/586

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Mareen Patzelt

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290