Editorial Team

Peatoimetaja | Päätoimittaja | Editor-in-Chief

 1. Hanna-Ilona Härmävaara, University of Washington / Washingtoni ülikool, Finland

Toimetajad | Toimittajat | Editors

 1. Johanna Laakso, Universität Wien / University of Vienna, Austria
 2. Maria-Maren Linkgreim, Eesti Rakenduslingvistika Ühing / Estonian Association for Applied Linguistics, Estonia
 3. Triinu Viilukas, Universität Wien / University of Vienna, Austria

Kolleegium | Toimituskollegio | Advisory Board

 1. Márta Csire, Universität Wien / University of Vienna, Austria, Austria
 2. Riho Grünthal, Helsingin yliopisto / University of Helsinki, Finland
 3. Tuomas Huumo, Turun yliopisto / University of Turku, Tartu Ülikool / University of Tartu, Finland
 4. Jarmo Harri Jantunen, Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä, Finland
 5. Scott Jarvis, University of Utah / Utah ülikool, United States
 6. Marja Järventausta, Kölni ülikool / Universität zu Köln
 7. Reet Kasik, Tartu Ülikool / University of Tartu, Estonia
 8. Johanna Laakso, Universität Wien / University of Vienna, Austria
 9. Sirkku Latomaa, Tampereen yliopisto / University of Tampere, Finland
 10. Harri Mantila, Oulun yliopisto / University of Oulu, Finland
 11. Sándor Maticsák, Debreceni Egyetem / University of Debrecen, Hungary
 12. Renate Pajusalu, Tartu Ülikool / University of Tartu, Estonia
 13. Helle Metslang, Tartu Ülikool / University of Tartu, Estonia
 14. Virve Raag, Uppsala universitet / Uppsala University, Sweden
 15. Helka Riionheimo, Itä-Suomen yliopisto / University of Eastern Finland, Finland
 16. Ivar Sinimets, Tallinna Ülikool / Tallinn University, Estonia
 17. Helena Sulkala, Oulun yliopisto / University of Oulu, Finland
 18. Minna Suni, Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä, Finland
 19. Jevgeni Tsõpanov, Russian Academy of Sciences / Venemaa TA Uurali osakonna Komi teaduskeskus, Russian Federation
 20. Eberhard Winkler, Finnisch-Ugrisches Seminar Georg-August-Universität Göttingen / Göttingeni ülikool, Germany