Lähivõrdlusi. Lähivertailuja


LV21_kaanepilt

Peatoimetaja | Päätoimittaja | Editor-in-Chief: Annekatrin Kaivapalu

Väljaandja | Julkaisia | Publisher: Eesti Rakenduslingvistika Ühing

ERÜ ajakirjana ilmub 2010. aastast (nr 19).

Köited 1–18 on täistekstidena avaldatud DIGAR-is, vt püsilinke rubriigis "Arhiiv / Archives".

Eesti Teadusportaali (ETIS) publikatsioonide klassifikatsioonis vastab Lähivõrdlusi. Lähivertailuja tasemele 1.1. (= teadusartiklid, mis on kajastatud [---] andmebaasis Scopus [---]).

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

No 28 (2018)

Peatoimetaja | Päätoimittaja | Editor-in-Chief: Annekatrin Kaivapalu (Turku/Tallinn)

Toimetajad | Toimittajat | Editors: Hanna-Ilona Härmävaara (Helsinki), Johanna Laakso (Vienna), Maria-Maren Linkgreim (Tallinn), Raili Pool (Tartu), Kirsti Siitonen (Turku)

Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing, 2018

DOI: https://doi.org/10.5128/LV28

Table of Contents

Editorial preface

Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Kirsti Siitonen, Hanna-Ilona Härmävaara, Raili Pool
PDF
7–10
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Kirsti Siitonen, Hanna-Ilona Härmävaara, Raili Pool
PDF
11–15
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Kirsti Siitonen, Hanna-Ilona Härmävaara, Raili Pool
PDF
16–20

Articles

Pille Eslon, Kais Allkivi-Metsoja
PDF
21–46
Mati Hint
PDF
47–108
Birute Klaas-Lang, Kristiina Praakli
PDF
109–142
Maria Kok
PDF
143–177
Jaana Kolu
PDF
178–206
Mikko Kuronen, Maria Kautonen
PDF
207–241
Päivi Laine, Eve Mikone
PDF
242–262
Ilia Moshnikov
PDF
263–284
Pirkko Muikku-Werner, Helka Riionheimo
PDF
285–315
Susanna Tavi
PDF
316–356
Heidi Vaarala
PDF
357–391
Marjut Vehkanen
PDF
392–422