Lähivõrdlusi. Lähivertailuja


LV21_kaanepilt

Peatoimetaja | Päätoimittaja | Editor-in-Chief: Annekatrin Kaivapalu

Väljaandja | Julkaisia | Publisher: Eesti Rakenduslingvistika Ühing

ERÜ ajakirjana ilmub 2010. aastast (nr 19).

Köited 1–18 on täistekstidena avaldatud DIGAR-is, vt püsilinke rubriigis "Arhiiv / Archives".

Eesti Teadusportaali (ETIS) publikatsioonide klassifikatsioonis vastab Lähivõrdlusi. Lähivertailuja tasemele 1.1. (= teadusartiklid, mis on kajastatud [---] andmebaasis Scopus [---]).
https://www.scopus.com/sourceid/19700200930

Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisufoorumissa LV-julkaisun tasoluokitus on 1 / Soome JUFO-klassifikatsioonis on LV tase 1 (ID: 62819).
https://jfp.csc.fi/#!PublicationInformationView/id/62819

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

No 32 (2022)

Peatoimetaja | Päätoimittaja | Editor-in-Chief: Annekatrin Kaivapalu (Helsinki)

Toimetajad | Toimittajat | Editors: Hanna-Ilona Härmävaara (Tampere), Maria-Maren Linkgreim (Tallinn), Triinu Viilukas (Vienna)

Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing, 2022

DOI: https://doi.org/10.5128/LV32

DIGAR: https://dea.digar.ee/publication/JVlahivordlusi

Table of Contents

Eessõna | Esipuhe | Editorial

Uurimusi arenevast keeleoskusest ja keelte võrdlusi
Annekatrin Kaivapalu, Hanna-Ilona Härmävaara, Triinu Viilukas
PDF
5–6
Kehittyvän kielitaidon tarkastelua ja kielten vertailua
Annekatrin Kaivapalu, Hanna-Ilona Härmävaara, Triinu Viilukas
PDF
7–9
Questions of developing language skills and contrastive linguistics
Annekatrin Kaivapalu, Hanna-Ilona Härmävaara, Triinu Viilukas
PDF
10–12

Artiklid | Artikkelit | Articles

Pille Eslon
PDF
13–52
Mare Kitsnik, Jelizaveta Kromberg
PDF
53–78
Pirkko Muikku-Werner
PDF
79–119
Maarit Mutta, Päivi Laine
PDF
120–149
Sari Ohranen, Sari Ahola
PDF
150–180
Piret Soodla, Tiiu Tammemäe
PDF
181–212
Natalia Vaiss
PDF
213–236