Lähivõrdlusi. Lähivertailuja


LV21_kaanepilt

Peatoimetaja | Päätoimittaja | Editor-in-Chief: Annekatrin Kaivapalu

Väljaandja | Julkaisia | Publisher: Eesti Rakenduslingvistika Ühing

ERÜ ajakirjana ilmub 2010. aastast (nr 19).

Köited 1–18 on täistekstidena avaldatud DIGAR-is, vt püsilinke rubriigis "Arhiiv / Archives".

Eesti Teadusportaali (ETIS) publikatsioonide klassifikatsioonis vastab Lähivõrdlusi. Lähivertailuja tasemele 1.1. (= teadusartiklid, mis on kajastatud [---] andmebaasis Scopus [---]).

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

No 29 (2019)

Peatoimetaja | Päätoimittaja | Editor-in-Chief: Annekatrin Kaivapalu (Joensuu)

Toimetajad | Toimittajat | Editors: Hanna-Ilona Härmävaara (Washington), Johanna Laakso (Vienna), Maria-Maren Linkgreim (Tallinn), Raili Pool (Tartu)

Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing, 2019

DOI: https://doi.org/10.5128/LV29

Table of Contents

Editorial preface

Vaatenurki keelte õppimisele, oskamisele ja mõistmisele
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Hanna-Ilona Härmävaara, Raili Pool
PDF
5–6
Näkökulmia kielten oppimiseen, osaamiseen ja ymmärtämiseen
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Hanna-Ilona Härmävaara, Raili Pool
PDF
7–9
Perspectives on learning, knowing, and understanding languages
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Hanna-Ilona Härmävaara, Raili Pool
PDF
10–12

Articles

Hanna-Ilona Härmävaara, Charlotte Gooskens
PDF
13–56
Marja Järventausta
PDF
57–83
Kristina Koppel
PDF
84–112
Sirje Kupp-Sazonov
PDF
113–140
Pirkko Muikku-Werner, Helka Riionheimo
PDF
141–170
Markku Nikulin
PDF
171–203
Nicklas Oranen
PDF
204–227
Ilze Tālberga, Merle Vare
PDF
228–261