Lähivõrdlusi. Lähivertailuja


LV21_kaanepilt

Peatoimetaja | Päätoimittaja | Editor-in-Chief: Annekatrin Kaivapalu

Väljaandja | Julkaisia | Publisher: Eesti Rakenduslingvistika Ühing

ERÜ ajakirjana ilmub 2010. aastast (nr 19).

Köited 1–18 on täistekstidena avaldatud DIGAR-is, vt püsilinke rubriigis "Arhiiv / Archives".

Eesti Teadusportaali (ETIS) publikatsioonide klassifikatsioonis vastab Lähivõrdlusi. Lähivertailuja tasemele 1.1. (= teadusartiklid, mis on kajastatud [---] andmebaasis Scopus [---]).

Announcements

 

VIRSU 20

 

2017. aastal täitub kakskümmend aastat VIRSU-koostöö algusest. Soome-ugri rakenduslingvistika koostöövõrgustik VIRSU sündis samalt aluselt kui “Lähivõrdluste”-sarigi ehk Eesti-Soome koostööst lähisugulaskeele õppimise uurimisel. Käesolev “Lähivõrdlusi. Lähivertailuja” 27. köide ilmub sobivalt just VIRSU 20. aastapäeva konverentsiks “Keel keeleteaduses, keeleteadus keeleõppes”, mis toimub Tallinnas 5.–6. oktoobril 2017. Oleme rõõmsad, et võime tervitada VIRSU-konverentsi ajakirja uue numbriga, mis sisaldab kaheksat artiklit.  2007. aastal laienes VIRSU uurima kõiki soome-ugri keeli sihtkeeltena. Ka “Lähivõrdluste” pürgimus on olnud sama. Teemavaliku laiendamine üle keelemüüride ja uurimistöö traditsioonide on siiski olnud tõsine väljakutse.

***

Vuonna 2017 tulee kuluneeksi kaksikymmentä vuotta VIRSU-yhteistyön alkamisesta. Suomalais-ugrilaisen soveltavan kielitieteen yhteistyöverkosto VIRSU sai alkunsa samalta pohjalta, mistä Lähivertailuja-julkaisusarjakin on syntynyt, eli virolais-suomalaisesta yhteistyöstä lähisukukielen oppimisen tutkimuksessa. Tämä “Lähivertailuja. Lähivõrdlusi” 27 ilmestyy parahiksi VIRSUn 20-vuotisjuhlakonferenssiksi “Kieli kielitieteessä, kielitiede kielen oppimisessa”, joka pidetään Tallinnassa 5.–6. lokakuuta 2017. Olemme iloisia voidessamme tervehtiä VIRSU-konferenssia tällä uudella niteellä, johon sisältyy kahdeksan artikkelia. Vuonna 2007 VIRSU laajennettiin koskemaan kaikkia suomalais-ugrilaisia kieliä kohdekielinä. Myös Lähivertailuissa on pyritty samaan.

***

The year 2017 marks the 20th anniversary of VIRSU, the cooperation network for Finno-Ugric applied linguistics. VIRSU grew from the same ground as our “Close Comparisons” publication series, viz. the Estonian-Finnish cooperations in the research of the teaching and learning of closely related languages. The 27th volume of our series will appear just in time for the anniversary conference of VIRSU, entitled “Language in linguistics, linguistics in language learning”, due to take place in Tallinn on October 5–6, 2017. We are happy to greet the VIRSU conference with our new volume, which comprises eight articles. In 2007, the scope of VIRSU was extended to comprise all Finno-Ugric languages as target languages. This has been the goal of Lähivõrdlusi. Lähivertailuja as well.

 
Posted: 2017-10-06
 
More Announcements...

No 27 (2017)

Peatoimetaja | Päätoimittaja | Editor-in-Chief: Annekatrin Kaivapalu (Turku/Tallinn)

Toimetajad | Toimittajat | Editors: Johanna Laakso (Vienna), Maria-Maren Linkgreim (Tallinn), Raili Pool (Tartu), Kirsti Siitonen (Turku)

Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing, 2017

DOI: https://doi.org/10.5128/LV27

Table of Contents

Editorial preface

Soome-ugri keeled sihtkeeltena: õppimisest, õpetamisest ja hindamisest
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Kirsti Siitonen, Raili Pool
PDF
5–7
Suomalais-ugrilaiset kielet kohdekielinä: oppimisesta, opettamisesta ja kielitaidon arvioinnista
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Kirsti Siitonen, Raili Pool
PDF
8–11
Finno-ugric languages as target languages: Learning, teaching and assessment
Annekatrin Kikerpill, Johanna Laakso, Kirsti Siitonen, Raili Pool
PDF
12–15

Articles

Pille Eslon
PDF
17–64
Helen Hint, Tiina Nahkola, Renate Pajusalu
PDF
65–106
Hanna Jokela
PDF
107–131
Tiina Kikerpill
PDF
132–164
Heli Laanekask
PDF
165–181
Minna Martikainen
PDF
182–211
Helka Riionheimo, Marjatta Palander
PDF
212–241
Marjut Vehkanen
PDF
242–277