Lähivõrdlusi. Lähivertailuja


LV21_kaanepilt

Peatoimetaja | Päätoimittaja | Editor-in-Chief: Annekatrin Kaivapalu

Väljaandja | Julkaisia | Publisher: Eesti Rakenduslingvistika Ühing

ERÜ ajakirjana ilmub 2010. aastast (nr 19).

Köited 1–18 on täistekstidena avaldatud DIGAR-is, vt püsilinke rubriigis "Arhiiv / Archives".

Eesti Teadusportaali (ETIS) publikatsioonide klassifikatsioonis vastab Lähivõrdlusi. Lähivertailuja tasemele 1.1. (= teadusartiklid, mis on kajastatud [---] andmebaasis Scopus [---]).

Announcements

 

In memoriam Kirsti Siitonen

 

Teatame sügava kurbusega, et 6. märtsil lahkus meie hulgast pärast pikka rasket haigust ajakirja „Lähivõrdlused. Lähivertailuja“ toimetuskolleegiumi liige, paljude numbrite toimetaja Kirsti Siitonen. Jääme Kirstit mäletama  asjatundliku ja kogenud kolleegina, alati rõõmsameelse, abivalmis ja empaatilise kaaslasena.

Ajakirja „Lähivõrdlusi. Lähivertailuja“ toimetus ja kolleegium 

Ilmoitamme surussa, että 6. maaliskuuta nukkui pois pitkän ja rankan sairauden jälkeen kausijulkaisun „Lähivõrdlusi. Lähivertailuja“ toimitusneuvoston jäsen, julkaisun monien numeroiden toimittaja Kirsti Siitonen. Jäämme muistamaan Kirstiä  asiantuntevana ja kokeneena kollegana, aina iloisena, avuliaana ja empaattisena ystävänä.

Kausijulkaisun „Lähivõrdlusi. Lähivertailuja“ toimitus ja toimitusneuvosto

Foto: Erja Hyytiäinen / Turun yliopisto

 
Posted: 2020-03-17 More...
 
More Announcements...

No 29 (2019)

Peatoimetaja | Päätoimittaja | Editor-in-Chief: Annekatrin Kaivapalu (Joensuu)

Toimetajad | Toimittajat | Editors: Hanna-Ilona Härmävaara (Washington), Johanna Laakso (Vienna), Maria-Maren Linkgreim (Tallinn), Raili Pool (Tartu)

Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing, 2019

DOI: https://doi.org/10.5128/LV29

Table of Contents

Editorial preface

Vaatenurki keelte õppimisele, oskamisele ja mõistmisele
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Hanna-Ilona Härmävaara, Raili Pool
PDF
5–6
Näkökulmia kielten oppimiseen, osaamiseen ja ymmärtämiseen
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Hanna-Ilona Härmävaara, Raili Pool
PDF
7–9
Perspectives on learning, knowing, and understanding languages
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Hanna-Ilona Härmävaara, Raili Pool
PDF
10–12

Articles

Hanna-Ilona Härmävaara, Charlotte Gooskens
PDF
13–56
Marja Järventausta
PDF
57–83
Kristina Koppel
PDF
84–112
Sirje Kupp-Sazonov
PDF
113–140
Pirkko Muikku-Werner, Helka Riionheimo
PDF
141–170
Markku Nikulin
PDF
171–203
Nicklas Oranen
PDF
204–227
Ilze Tālberga, Merle Vare
PDF
228–261