Kielten samankaltaisuus monikielisen suomalais-virolaisen vuorovaikutuksen resurssina

Hanna-Ilona Härmävaara

Abstract


Viro ja suomi ovat sukukieliä, joita ei yleensä pidetä keskenään vaivatta ymmärrettävinä. Suomalaisten ja virolaisten välisessä vuorovaikutuksessa kielten samankaltaisuus luo kuitenkin pohjan yhteisen ymmärryksen rakentamiselle. Tässä artikkelissa tarkastellaan sitä, miten viron ja suomen samankaltaisuutta käytetään resurssina sellaisessa suomalais-virolaisessa vuorovaikutuksessa, jota voi kutsua reseptiiviseksi monikielisyydeksi. Reseptiivisellä monikielisyydellä tarkoitetaan vuorovaikutusta, jossa käytetään pääasiassa kunkin osallistujan äidinkieltä ja jossa ei useimmiten ole käytössä erillistä lingua francaa. Tutkimuksen aineisto koostuu videoiduista monenkeskisistä arkikeskusteluista, joita analysoidaan keskustelunanalyysin keinoin. Tutkimuksessa osoitetaan, että vuorovaikutuksen virolaiset ja suomalaiset osallistujat luovat ryhmän yhteistä koodia yhdistämällä kielten aineksia toisiinsa hyödyntäen kontrastiivista tietämystään ääntämyksen, morfologian ja sanaston tasolla. Tutkimuksessa näytetään toteen myös se, että aina näin tuotetuilla kompromissimuodoilla ei pyritä (pelkästään) ymmärrettävyyden parantamiseen, vaan niitä voidaan käyttää esimerkiksi kielellä leikittelyyn ja monikielisen ryhmäidentiteetin luomiseen.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV23.03


Keywords


reseptiivinen monikielisyys; keskustelunanalyysi; sukukielen ymmärtäminen; mukauttaminen; ryhmäidentiteetti

Full Text:

PDF

References


Bahtina, Daria, Jan D. ten Thije 2012. Receptive multilingualism. – Carol A. Chapelle (Ed.). The Encyclopedia of Applied Linguistics. Oxford: John Wiley and Sons.

Bezoojen, Renee van, Charlotte Gooskens 2007. Interlingual text comprehension. Linguistic and extralinguistic determinants. – Jan D. ten Thije, Ludger Zeevaert (Eds.). Receptive Multilingualism. Linguistic Analyses, Language Policies and Dialectic Concepts. Amsterdam: John Benjamins, 249–263.

Braunmüller, Kurt 2002. Semicommunication and accommodation: Observations from the linguistic situation in Scandinavia. – International Journal of Applied Linguistics 12 (1), 1–23. http://dx.doi.org/10.1111/1473-4192.00022

Braunmüller, Kurt, Ludger Zeevaert 2001. Semikommunikation, rezeptive Mehrsprachigkeit und verwandte Phänomene. Eine bibliographische Bestandaufnahme. Arbeiten zur Mehrsprachigkeit, Folge B 19. Hamburg: Universität Hamburg, Sonderforschungsbereich Mehrsprachigkeit.

Börestam Uhlmann, Ulla 1994. Skandinaver samtalar. Språkliga och interaktionella strategier i samtal mellan danskar, norrmän och svenskar. Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Giles, Howard, Justine Coupland, Nikolas Coupland 1991. Accommodation theory: Communication, context, and consequence. – Howard Giles, Justine Coupland, Nikolas Coupland (Eds.). Contexts of Accommodation. New York, NY: Cambridge University Press, 1–68.

Härmävaara, Hanna-Ilona 2009. Vokaalien keston variaatio virolaismuuttajien puheessa. Julkaisematon pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Härmävaara, Hanna-Ilona (tulossa). Facilitating mutual understanding in everyday interaction between Finns and Estonians. – Receptive Multilingualism. Special issue of Applied Linguistics Review.

Junttila, Jaakko 2006. “Koomista lasten kieltä”. Jyväskyläläisten ja tarttolaisten opiskelijoiden asenteista sukukieleen. – Annekatrin Kaivapalu, Külvi Pruuli (Toim.). Lähivertailuja 17. Jyväskylä Studies in Humanities 53. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 137–154.

Kaivapalu, Annekatrin, Pirkko Muikku-Werner 2010. Reseptiivinen monikielisyys: miten suomenkielinen oppija ymmärtää viroa äidinkielensä pohjalta? – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 20, 68–95. http://dx.doi.org/10.5128/LV20.03

Rehbein, Jochen, Jan D. ten Thije, Anna Verschik 2012. Lingua receptiva (LaRa) – Remarks on the quintessence of receptive multilingualism. – Jan D. ten Thije, Jochen Rehbein, Anna Verschik (Eds.). Receptive Multilingualism. Special Issue of International Journal of Bilingualism, 248–264. http://dx.doi.org/10.1177/1367006911426466

Ringbom, Håkan 2007. Cross-Linguistic Similarity in Foreign Language Learning. Second Language Acquisition 21. Clevedon: Multilingual Matters.

Verschik, Anna 2012. Practicing receptive multilingualism: Estonian-Finnish communication in Tallinn. – Jan D. ten Thije, Jochen Rehbein, Anna Verschik (Eds.). Receptive Multilingualism. Special Issue of International Journal of Bilingualism, 265–289. http://dx.doi.org/10.1177/1367006911426465

Zeevaert, Ludger 2007. Receptive multilingualism and inter-Scandinavian semicommunication. – Jan D. ten Thije, Ludger Zeevaert (Eds.). Receptive Multilingualism. Linguistic Analyses, Language Policies and Dialectic Concepts. Amsterdam: John Benjamins, 103–136.

Zeevaert, Ludger, Jan D. ten Thije 2007. Introduction. – Jan D. ten Thije, Ludger Zeevaert (Eds.). Receptive Multilingualism. Linguistic Analyses, Language Policies and Dialectic Concepts. Amsterdam: John Benjamins, 1–21.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV23.03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2013 Hanna-Ilona Härmävaara

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290