Isiksuseomaduste semantika

Heili Orav

Abstract


Artikli eesmärk on demonstreerida lähenemisviisi, mis opereerib ühe valdkonna sõnavaraga kontseptuaalsel tasandil. Valitud valdkonnaks siinses käsitluses on eestlaste isiksuseomaduste sõnavara. Materjal on kogutud suulise loetelukatse käigus ja kajastab eestlaste arusaama iseloomust ning iseloomujoontest. Eestlaste jaoks olulisi isiksuseomadusi – töökas, laisk, kade ja sõbralik – on analüüsitud freimisemantika teooria abil.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.12

Keywords


freimisemantika; isiksuseomaduste sõnavara; välimeetod; omadussõnad; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Heili Orav

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563