Eksamite tagasimõju keeleõppele

Anu-Reet Hausenberg

Abstract


Eksamid on üldlevinud viis kontrollida teadmisi ja oskusi, sealhulgas keeleoskust. Tagasimõju all mõistetakse eksami mõju õppeprotsessile, kusjuures mõju võib olla positiivne või negatiivne. Artiklis käsitletakse tagasimõju olemust, tutvustatakse põgusalt mõningaid erinevatel eesmärkidel korraldatud keeleeksamite tagasimõju uuringuid ja iseloomustatakse eesti keele kui teise keele riiklike eksamite tagasimõju avaldumist Eesti venekeelsetes üldhariduskoolides. Tagasimõju avaldumine oleneb paljudest teguritest, nagu eksami eesmärk ja järeldused, mida tulemuste põhjal tehakse, õpetaja pädevus, õppetöö ja õppematerjalide kvaliteet, testide vorm ja sisu (eesmärgikohasus) jne. Eesti keele kui teise keele riiklike eksamite kogemus on lühike ja eksamiarendus alles alanud. Tagasimõju avaldub eeskätt eksami tüüpülesannete drillimises, nii et keeleõppe fookuses on eksami sooritamine, mitte keelepädevus.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.04

Keywords


keeleõpe; keeletestid; eesti keel teise keelena

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Anu-Reet Hausenberg

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563