Author Details

Muikku-Werner, Pirkko, Itä-Suomen yliopisto / University of Eastern Finland, Finland

 • No 20 (2010) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Reseptiivinen monikielisyys: miten suomenkielinen oppija ymmärtää viroa äidinkielensä pohjalta?
  Abstract  PDF
 • No 21 (2011) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Vaatenurki sugulaskeeltele ja sugulaskeelte õppimisele
  Details  PDF
 • No 21 (2011) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Näkökulmia sukukieliin ja sukukielten oppimiseen
  Details  PDF
 • No 21 (2011) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Viewpoints on learning Finno-Ugric languages
  Details  PDF
 • No 20 (2010) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Täiskasvanuks saanud väljaanne
  Details  PDF
 • No 20 (2010) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Aikuistunut julkaisu
  Details  PDF
 • No 22 (2012) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Võrdlusi – kontrastiivse keeleuurimise tuttavad ja uued rajad
  Details  PDF
 • No 22 (2012) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Vertailuja – kontrastiivisen tutkimuksen tutut ja uudet polut
  Details  PDF
 • No 22 (2012) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Comparisons – old and new paths of contrastive linguistics
  Details  PDF
 • No 22 (2012) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Lumesadu – ‘tarina’ vai ‘lumikasa’ vai ei kumpikaan? Suomalaiset lukiolaiset viron sanoja tunnistamassa
  Abstract  PDF
 • No 22 (2012) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Tee on kitsas – onko ‘tee kitkerää’ vai oletteko ‘te saita’? Suomalaiset opiskelijat viroa ymmärtämässä
  Abstract  PDF
 • No 23 (2013) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Korpus ja keelekontakt: vaatenurki eesti ja soome keelele ning nende õppimisele
  Details  PDF
 • No 23 (2013) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Korpus ja kielikontakti: näkökulmia suomeen, viroon ja niiden oppimiseen
  Details  PDF
 • No 23 (2013) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Corpus and language contact: Approaches to Finnish, Estonian, and learning them
  Details  PDF
 • No 23 (2013) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Vironkielisen tekstin ymmärtäminen suomen kielen pohjalta
  Abstract  PDF
 • No 23 (2013) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Uudne metafoorne keelend: kas laen või diakroonilise arengu tulemus?
  Abstract  PDF
 • No 24 (2014) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Koteksti ja viron ymmärtäminen lähisukukielen pohjalta
  Abstract  PDF
 • No 25 (2015) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Tekstin semanttiset sidokset ja lähisukukielen ymmärrettävyys
  Abstract  PDF
 • No 26 (2016) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Monitasoinen samankaltaisuus: virolaiset ja suomenkielisen tekstin ymmärtäminen
  Abstract  PDF
 • No 28 (2018) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Livvinkarjalaisen tekstin ymmärtäminen suomen pohjalta
  Abstract  PDF
 • No 29 (2019) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Livvinkarjalan ymmärtämisen strategioita
  Abstract  PDF
 • No 30 (2020) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Understanding Estonian phraseological units on the basis of Finnish: Contributing and misleading factors
  Abstract  PDF
 • No 31 (2021) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Miten kuvailla vihaa? Viron ja suomen idiomien vertailu kognitiivisen kielitieteen näkökulmasta
  Abstract  PDF
 • No 32 (2022) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Suomenkielisten idiomien ymmärtäminen – virolaisten päättelystrategioista
  Abstract  PDF