Suomenkielisten idiomien ymmärtäminen – virolaisten päättelystrategioista

Pirkko Muikku-Werner

Abstract


https://doi.org/10.5128/LV32.03

Tässä artikkelissa kuvataan niitä strategioita, joita vironkieliset käyttävät ratkoessaan sukukielisten idiomien merkityksiä. Tarkastelun kohteena on kyselytutkimuksen avulla kerätty aineisto. Kyselytutkimukseen osallistui kaksi ryhmää, opiskelijoiden ja heitä vanhempien vastaajien ryhmä. Molemmat ryhmät tulkitsivat 20 eri-ikäisen figuratiivisen sanonnan sisältöä. Niistä osa on lainattu eri kielistä, osa on alkuperältään suomalaisia.

Analyysin kohteena ovat tulkinnoissa hyödynnetyt päättelyprosessit. Tarkoituksena on selvittää muun muassa, miten idiomikonstituentit ohjaavat sanontojen tulkintaa, millainen osuus ensyklopedisella tiedolla on siihen ja miten vähittäinen irtautuminen avainsanan konkretiasta vaikuttaa merkityksen etsintään. Artikkelissa tarkastellaan myös niitä käsityksiä sanonnan sisällöstä, jotka eivät nojaudu sanonnan yksittäisiin lekseemeihin ja ovat siten holistisempia ja korkealla abstraktiotasolla. Lisäksi pyritään löytämään vastaus seuraavaan kysymykseen: onko kielten läheisellä sukulaisuudella vaikutusta idiomien ymmärtämiseen?

Tulokset osoittavat muun muassa sen, että vironkieliset tunnistavat suomalaisia idiomeja melko hyvin ja että käytössä on lukuisia päättelystrategioita. Jos virolainen sanonta muistutti vähän etäisemminkin suomalaista, tutkimuksen osallistujat uskoivat myös merkityksen olevan identtinen. Samankaltaisuus saattaa kuitenkin olla harhaanjohtavaa: “petollisia ystäviä” (engl. false friends) löytyy paitsi sanojen myös idiomien tasolla.


***

Understanding Finnish idioms – Estonian speakers’ inference strategies


This article describes the strategies used by Estonian speakers to interpret meanings of Finnish idioms. The data consist of responses to a survey, in which the respondents were asked to write down their understanding of the meaning of 20 figurative phrases in Finnish. The respondents were L2 speakers of Finnish, and they were divided into two groups: students and the respondents older than students.

The purpose of the data analysis was to understand the reasoning processes that the respondents utilized while trying to arrive at the correct interpretation. The analysis focused on 1) how the meaning of different constituents guides the interpretation of idioms, 2) how encyclopedic knowledge is utilized in understanding the idioms and 3) how going beyond the concrete meaning of the constituents affects the reasoning. In addition, the study aimed at analyzing how the linguistic affinity of Finnish and Estonian contributes to the understanding the idioms in the cognate language.

The analysis shows that Estonian L2 speakers of Finnish recognize Finnish idioms quite well. If the Estonian phrase has some resemblance with the Finnish one, the meaning is believed to be identical. However, the similarity can also be misleading: “false friends” are found not only at the level of words but also at the level of idioms.


Keywords


idiomi; figuratiivisuus; idiomikonstituentti; L2-idiomit; viro; suomi; idiom; figurativeness; idiom constituents; L2-idioms; Estonian; Finnish

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/555

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Pirkko Muikku-Werner

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290