Tee on kitsas – onko ‘tee kitkerää’ vai oletteko ‘te saita’? Suomalaiset opiskelijat viroa ymmärtämässä

Ilona Paajanen, Pirkko Muikku-Werner

Abstract


Viime vuosina on aloitettu viron- ja suomenkielisten puhujien monikielisen vuorovaikutuksen edellytysten selvittämi- nen. Toisiaan muistuttavien kielten keskinäistä suhdetta voidaan tutkia testaamalla, kuinka hyvin sukukieltä ymmärretään äidin- kielen pohjalta, ilman opetusta. Artikkelissa kuvatun tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten vironopintojaan aloittavat opiskeli- jat osaavat kääntää vironkielisiä lauseita, millaisia strategioita he käyttävät merkitystä etsiessään ja miten petolliset ystävät vaikutta- vat tämän päämäärän saavuttamiseen.

Testattavina on 27 Itä-Suomen yliopiston suomen kielen opis- kelijaa. Heidän käännettävänään on 20 vironkielistä virkettä, jotka eivät kuitenkaan muodosta yhtenäistä tekstiä.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV22.08

Keywords


reseptiivinen monikielisyys; kielisukulaisuus; ymmärtäminen; petolliset ystävät; oppijan strategiat

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV22.08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Ilona Paajanen, Pirkko Muikku-Werner

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290