Author Details

Pool, Raili, Tartu Ülikool / University of Tartu, Estonia

 • No 21 (2011) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Eesti suulise keele korpus keeleõppedialoogide lähtematerjalina: telefonivestluste koostamine
  Abstract  PDF
 • No 20 (2010) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Vene ja eesti üliõpilaste valikud täis- ja osasihitise kasutamisel
  Abstract  PDF
 • No 22 (2012) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Tähendusläbirääkimised ja vestlust toetavad strateegiad algajate eesti keele õppijate ja emakeele- kõnelejate interaktsioonis
  Abstract  PDF
 • No 17 (2006) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Sihitise vormihomonüümia – keeleuurija probleem, keeleõppija tugi
  Abstract  PDF
 • No 27 (2017) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Soome-ugri keeled sihtkeeltena: õppimisest, õpetamisest ja hindamisest
  Details  PDF
 • No 27 (2017) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Suomalais-ugrilaiset kielet kohdekielinä: oppimisesta, opettamisesta ja kielitaidon arvioinnista
  Details  PDF
 • No 27 (2017) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Finno-ugric languages as target languages: Learning, teaching and assessment
  Details  PDF
 • No 28 (2018) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Traditsioone ja tänapäeva soome-ugri keelte kasutuses ja õppes
  Abstract  PDF
 • No 28 (2018) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Perinteitä ja nykyaikaa suomalais-ugrilaisten kielten käytössä ja oppimisessa
  Abstract  PDF
 • No 28 (2018) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Traditional and contemporary issues in the use and learning of Finno-Ugric languages
  Abstract  PDF
 • No 29 (2019) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Vaatenurki keelte õppimisele, oskamisele ja mõistmisele
  Details  PDF
 • No 29 (2019) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Näkökulmia kielten oppimiseen, osaamiseen ja ymmärtämiseen
  Details  PDF
 • No 29 (2019) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Perspectives on learning, knowing, and understanding languages
  Details  PDF
 • No 30 (2020) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Kolmekümnes juubelinumber. Mälestusi Lähivõrdluste teekonnalt, mõtteid keele õppimisest, õpetamisest
  Details  PDF
 • No 30 (2020) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Kolmaskymmenes juhlanumero. Muistoja Lähivertailujen taipaleelta, mietteitä kielen oppimisesta, opettamisesta ja ymmärtämisestä
  Details  PDF
 • No 30 (2020) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Celebrating 35 years and 30 volumes of “Close Comparisons”. Memories of our past and of our dear colleagues, reflections on teaching, learning and understanding languages
  Details  PDF