Author Details

Eslon, Pille, Tallinna Ülikool / Tallinn University, Estonia

 • No 21 (2011) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Millest räägivad eesti õppijakeele käändeasendused?
  Abstract  PDF
 • No 21 (2011) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Onko lähisukukielen vaikutus suomen ja viron omaksumiseen symmetristä? Korpuspohjaisen tutkimuksen tuloksia ja haasteita
  Abstract  PDF
 • No 20 (2010) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Kuidas uurida esimese ja teise keele omandamist?
  Abstract  PDF
 • No 19 (2010) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Muutustest eesti keele grammatiliste käänete kasutamisel
  Abstract  PDF
 • No 22 (2012) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Objekti ja tegevuse leksikaalne markeeritus eesti õppijakeeles
  Abstract  PDF
 • No 23 (2013) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Kahe keelekasutusvariandi võrdlus: morfoloogilised klassid ja klastrid
  Abstract  PDF
 • No 24 (2014) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Adverbi sisaldavate struktuuride tekstifunktsioonidest eesti ilukirjandus- ja õppijakeeles
  Abstract  PDF
 • No 25 (2015) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Samatähenduslike sünteetiliste ja analüütiliste verbide kasutamine
  Abstract  PDF
 • No 27 (2017) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Keelekasutusmustrid verbist paremal: morfosüntaktiline ja leksikaalsemantiline varieerumine
  Abstract  PDF
 • No 28 (2018) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Teksti keelekasutusmustrid ja lingvistiline klasteranalüüs
  Abstract  PDF
 • No 30 (2020) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Teel sihtkeelepärase keelekasutuse poole: vene- ja soomekeelsete eesti keele õppijate kirjaliku keelekasutuse dünaamika A2- ja B1-tasemel
  Abstract  PDF
 • No 31 (2021) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Soome- ja venekeelsete õppijate A2- ja B1-taseme keelekasutusmustritest: varieeruvus vs. stereotüüpsus
  Abstract  PDF