Onko lähisukukielen vaikutus suomen ja viron omaksumiseen symmetristä? Korpuspohjaisen tutkimuksen tuloksia ja haasteita

Annekatrin Kaivapalu, Pille Eslon

Abstract


Artikkeli käsittelee kahden lähisukukielen, viron ja suomen, vaikutusta toistensa omaksumiseen oppijanviron ja oppijansuomen korpusten pohjalta. Artikkelissa keskitytään lähisukukielen morfologiseen vaikutukseen viron ja suomen kielen taitotasoilla B1 ja B2. Tutkimuksen kohteena on lähdekielen vaikutuksen mahdollinen symmetrisyys: oletuksena on, että jos lähde- ja kohdekielen järjestelmien välillä on symmetriasuhde, todellinen samanlaisuus, niin myös lähdekielen vaikutus toimii symmetrisesti molempiin suuntiin. Kieltenvälinen todellinen samankaltaisuus nähdään jatkumona maksimaalisesta konvergenssista maksimaaliseen divergenssiin.

http://dx.doi.org/10.5128/LV21.06


Keywords


toisen kielen oppiminen; kieltenvälinen vaikutus; korpuspohjainen tutkimus; lähisukukielet; konvergenssi; divergenssi; morfologia; nominitaivutus; suomi; viro

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV21.06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Annekatrin Kaivapalu, Pille Eslon

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290