Author Details

Jantunen, Jarmo Harri, Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä, Finland

 • No 23 (2013) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Korpuspohjaista oppijansanakirjaa tekemässä: esimerkkinä ConLexis
  Abstract  PDF
 • No 25 (2015) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Oppimiskontekstin vaikutus oppijanpragmatiikkaan: astemääritteet leksikaalisina nallekarhuina
  Abstract  PDF
 • No 30 (2020) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Understanding Estonian phraseological units on the basis of Finnish: Contributing and misleading factors
  Abstract  PDF