Lähivõrdlusi. Lähivertailuja


LV21_kaanepilt

Peatoimetaja | Päätoimittaja | Editor-in-Chief: Hanna-Ilona Härmävaara (2024–)

Annekatrin Kaivapalu (2009–2023)

Väljaandja | Julkaisia | Publisher: Eesti Rakenduslingvistika Ühing

ERÜ ajakirjana ilmub 2010. aastast (nr 19).

Köited 1–18 on täistekstidena avaldatud DIGAR-is, vt püsilinke rubriigis "Arhiiv / Archives".

Eesti Teadusportaali (ETIS) publikatsioonide klassifikatsioonis vastab Lähivõrdlusi. Lähivertailuja tasemele 1.1. (= teadusartiklid, mis on kajastatud [---] andmebaasis Scopus [---]).
https://www.scopus.com/sourceid/19700200930

Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisufoorumissa LV-julkaisun tasoluokitus on 1 / Soome JUFO-klassifikatsioonis on LV tase 1 (ID: 62819).
https://jfp.csc.fi/#!PublicationInformationView/id/62819

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

No 33 (2023)

Peatoimetaja | Päätoimittaja | Editor-in-Chief: Annekatrin Kaivapalu (Helsinki)

Toimetajad | Toimittajat | Editors: Hanna-Ilona Härmävaara (Tampere),
Johanna Laakso (Vienna), Maria-Maren Linkgreim (Tallinn), Triinu Viilukas (Vienna)

Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing, 2023
302 lehekülge, 9 artiklit

DOI: https://doi.org/10.5128/LV33
DIGAR: https://dea.digar.ee/publication/JVlahivordlusi

Table of Contents

Eessõna | Esipuhe | Editorial

Soome-ugri keelte õppimise, õpetamise, kasutuse ja võrdluse mitmeid tahke
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Hanna-Ilona Härmävaara, Triinu Viilukas
PDF
5–6
Suomalais-ugrilaisten kielten oppimisen, opettamisen, käytön ja vertailun monia tahoja
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Hanna-Ilona Härmävaara, Triinu Viilukas
PDF
7–8
The various facets of learning, teaching, using, and comparing Finno-Ugric languages
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Hanna-Ilona Härmävaara, Triinu Viilukas
PDF
9–10

Artiklid | Artikkelit | Articles

Kirsi Günther, Outi Oja
PDF
11–46
Mare Kitsnik, Svetlana Melnikova
PDF
47–81
Jaana Kolu
PDF
82–115
Sirje Kupp-Sazonov
PDF
116–151
Taina Mylläri
PDF
152–180
Mareen Patzelt
PDF
181–209
Eliisa Pitkäsalo, Maria Sarhemaa
PDF
210–236
Tiina Rüütmaa, Merilin Aruvee
PDF
237–264
Karin Zurbuchen
PDF
265–302