Lähivõrdlusi. Lähivertailuja


LV21_kaanepilt

Peatoimetaja Päätoimittaja Editor-in-Chief: Annekatrin Kaivapalu

Väljaandja Publisher: Eesti Rakenduslingvistika Ühing

ERÜ ajakirjana ilmub 2010. aastast (nr 19).

Köited 1–18 on täistekstidena avaldatud DIGAR-is, vt püsilinke rubriigis "Arhiiv / Archives".

Eesti Teadusportaali (ETIS) publikatsioonide klassifikatsioonis vastab Lähivõrdlusi. Lähivertailuja tasemele 1.1. (= teadusartiklid, mis on kajastatud [---] andmebaasis Scopus [---]).

Announcements

 

Digiteeritud Lähivõrdluste-sari

 

ERÜ on digiteerinud Lähivõrdluste-sarja kõik varasemad, Soome ja Eesti ülikoolide eri sarjades ilmunud köited (1 (1985) – 18 (2008)). Need artiklikogumikud asuvad täistekstidena Eesti Rahvusraamatukogu digitaalses arhiivis DIGAR ning on avatud juurdepääsuga. Siinses veebikeskkonnas on avaldatud DIGAR-i püsilingid, köidete bibliograafiline kirje ning sisukorrad, vt "Arhiiv / Archives".

Alates 2010. aastast (nr 19) ilmub "Lähivõrdlusi. Lähivertailuja" ERÜ perioodilise trüki- ja veebiväljaandena.

 
Posted: 2015-05-05
 
More Announcements...