Author Details

Kupp-Sazonov, Sirje, Tartu Ülikool / University of Tartu, Estonia

  • No 26 (2016) - Artiklid | Artikkelit | Articles
    Iteratiivse või duratiivse tegevuse väljendamisest vene ja eesti keeles
    Abstract  PDF
  • No 29 (2019) - Artiklid | Artikkelit | Articles
    Deminutiivsete noomenite funktsionaalsusest vene ja eesti keeles mõningate Tšehhovi jutustuste ning nende tõlgete näitel
    Abstract  PDF