Author Details

Õim, Katre, Tallinna Ülikool / Tallinn University, Estonia

 • No 20 (2010) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Kuidas uurida esimese ja teise keele omandamist?
  Abstract  PDF
 • No 23 (2013) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Korpus ja keelekontakt: vaatenurki eesti ja soome keelele ning nende õppimisele
  Details  PDF
 • No 23 (2013) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Korpus ja kielikontakti: näkökulmia suomeen, viroon ja niiden oppimiseen
  Details  PDF
 • No 23 (2013) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Corpus and language contact: Approaches to Finnish, Estonian, and learning them
  Details  PDF
 • No 23 (2013) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Uudne metafoorne keelend: kas laen või diakroonilise arengu tulemus?
  Abstract  PDF
 • No 24 (2014) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Korpus, keel ja keelekasutus
  Abstract  PDF
 • No 24 (2014) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Korpus, kieli ja käytänteet
  Abstract  PDF
 • No 24 (2014) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Corpus, language, and linguistic practices
  Abstract  PDF
 • No 25 (2015) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Ajaloolisi, võrdlevaid ja korpuslingvistilisi vaateid soome-ugri keelte õppimisele ja mõistmisele
  Abstract  PDF
 • No 25 (2015) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Historical, comparative, and corpus-linguistic views on learning and understanding Finno-Ugric languages
  Abstract  PDF
 • No 25 (2015) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Historiallisia, vertailevia ja korpuslingvistisiä katsahduksia suomalais-ugrilaisten kielten oppimiseen ja ymmärtämiseen
  Abstract  PDF