Author Details

Hennoste, Tiit, Tartu Ülikool / University of Tartu, Estonia

  • No 18 (2008) - Artiklid | Artikkelit | Articles
    Sõnakatkestusega algavate lausesisese reformuleerimise tüübid eestikeelsesvestluses
    Abstract  PDF
  • No 17 (2006) - Artiklid | Artikkelit | Articles
    Et-komponentlause peaverbide funktsioonid eestikeelses vestluses 2: mõtlema
    Abstract  PDF