Et-komponentlause peaverbide funktsioonid eestikeelses vestluses 2: mõtlema

Tiit Hennoste

Abstract


Käesolevas artiklis jätkame et-komplementlause kesksete põhiverbide suulises vestluses kasutuse analüüsi. Käsitlemisele tuleb verb mõtlema. TÜ suulise kõne korpuses 2003. aasta seisuga leidus 210 mõtlema-peaverbiga et-komplementlauset, sellest mõtlesin/mõtsin 123 kasutust (58 %) ja mõtlen 46 kasutust (22 %). Muud vormid annavad kokku 41 (20 %) kasutust. Käesolevas artiklis analüüsin ainult kahe keskse vormi tähendusi ja funktsioone. Lisaks vaatlen 18 lauset, milles mõtlen esineb partiklilises kasutuses. Muud vormid jäävad sellest artiklist kõrvale. Samuti jäävad artikli järgmisesse osasse lausete vormistamise erijooned ja detailsem vestlusanalüüs eri vormide kasutusest. Analüüsi aluspõhimõtted on samad kui eelnevas artiklis (vt Hennoste 2004: 504-505).


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV17.08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Tiit Hennoste

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290