Miks mõnikord kaob tuju eesti keelt õppida? Demotivatsioon üheksanda klassi eesti keele kui teise keele tundides

Mare Kitsnik, Monika Sooalu

Abstract


Õpilasele mõjuvad teise keele tunnis alati mitmesugused seotud tegurid. Kui need on positiivse mõjuga, siis motiveerivad nad õpilast õppima. Kui mõju on aga vastupidine, siis mõjuvad nad õpilasele demotiveerivalt ehk kahandavad tema õppimissoovi. Artiklis vaadeldakse üheksanda klassi eesti keele kui teise keele tundides õpilastele mõjuda võivaid demotiveerivaid tegureid. Artikli aluseks olevas uuringus on viidud läbi suulised individuaalsed poolstruktureeritud intervjuud 20 üheksanda klassi õpilasega neljast Tallinna vene õppekeelega koolist ja nende õpilaste eesti keele õpetajatega. Intervjuude analüüsil on selgunud 16 peamist demotiveerivat tegurit, mis jagunevad kolme suurde rühma: õpetajaga seotud, õppeteemade ja -tegevustega seotud ning .pperühmaga seotud tegurid. Õpetajatel oleks kasulik õpilasi demotiveerivaid tegureid paremini tunda, mis võimaldaks neil teha õppetöös vajalikke muudatusi.

*** 

"Why does the desire to learn Estonian sometimes disappear? Reasons of students’ demotivation in the 9th grade lessons"


Keywords


õpimotivatsioon; demotivatsioon; õpetaja; õppetegevused; õpperühm; eesti keel teise keelena; learning motivation; demotivation; teacher; learning activities; study group; Estonian as a second language

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV30.03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Mare Kitsnik, Monika Sooalu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290