Author Details

Kuronen, Mikko, Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä, Finland

  • No 28 (2018) - Artiklid | Artikkelit | Articles
    Foneettisten piirteiden ja vieraan aksentin yhteydestä suomen kielessä
    Abstract  PDF