Author Details

Rääbis, Andriela, Tartu Ülikool / University of Tartu, Estonia

  • No 21 (2011) - Artiklid | Artikkelit | Articles
    Eesti suulise keele korpus keeleõppedialoogide lähtematerjalina: telefonivestluste koostamine
    Abstract  PDF