No 9 (1997)

Püsilink/permalink http://www.digar.ee/id/nlib-digar:201434 (laadi siit alla artiklikogumiku PDF)

Lähivertailuja 9
Suomalais-virolainen kontrastiiviseminaari 3.–5.5.1996, Lammi

Toimittaneet Riho Grünthal ja Reet Kasik

Castrenianumin toimitteita 53
Helsinki: Suomalais-ugrilainen laitos, Suomalais-ugrilainen seura, 1997. 120 lk

ISBN 952-5150-10-0

Sisältö. Sisukord. Contents

Matti Punttila 
Soome ja eesti keele kontrastiivne uurimine
7–13 

Reet Kasik 
Keel ja keelekirjeldus. Eesti ja soome kontrastiivse analüüsi probleeme
14–22

Mati Erelt, Matti Punttila 
Suomen ja viron intensiteettisanoista
23–30

Helle Metslang 
Eesti prefiksaaladverbist ära soome keele taustal
31–46 

Seppo Suhonen 
Setu verbi probleeme
47–52

Tiit Hennoste
Planeerimisüneemid eestikeelsetes suulistes tekstides
53–67

Heli Laanekask
Anders-Johan Sjögreni kirjasuhetest eesti kultuuritegelastega
68–79

Birute Klaas 
Lundi eestlaste keelest
80–91 

Külvi Pruuli 
Äidinkielenopetus virolaisessa koulussa: kouluessee
92–101 

Sirje Hassinen 
Kakskeelse lapse morfoloogia omandamisest
102–118 

Table of Contents