No 8 (1994)

Püsilink/permalink http://www.digar.ee/id/nlib-digar:201432 (laadi siit alla artiklikogumiku PDF)

Lähivertailuja 8
Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Hailuodossa 7.-9.5.1994

Toimittaneet Helena Sulkala, Heli Laanekask

Oulun yliopiston suomem ja saamen kielen laitoksen tutkimusraportteja 40
Oulu: Oulun yliopisto, 1994. 128 lk

ISBN 9514240863

Sisältö. Sisukord. Contents

Mati Erelt & Matti Punttila
Approksimatiivisuuden ilmaisemisesta virossa ja suomessa
1–8 

Tiit Hennoste
Pragmaatiline partikkel noh eesti keeles. Sissejuhatav ülevaade
9–20 

Tuomas Huumo
Näkökulmia suomen ja viron sanajärjestyseroihin
21–39 

Valve Kingisepp
Eesti kirjakeele sõnavara võõrmõjude kütkeis
40–44 

Birute Klaas
Sõnaalgulise konsonantühendi algupärasusest eesti keeles
45–55 

Heli Laanekask
Antti Almbergi eesti keel ehk mis mu nyt peab sanoma puolustukseks
56–61

Helle Metslang
Mõnda ajast eesti ja soome keeles
62–73 

Peep Nemvalts
Terminid. Kasuks või kahjuks?
74–82 

Renate Pajusalu
Muutumisverbid eesti keeles ja nende vasted soome keeles
83–97 

Irmeli Pääkkönen
Viron kielen opetusta helsingin yliopistossa 1830-luvulla
98–105 

Helena Sulkala
Suomi toisena kielenä kielisukulaisille
106–113 

Ilona Tragel & Margit Mikkilä
Suomen ja viron saada- ja voida-verbien vertailua kognitiivisesta näkökulmasta
114–123

Kalevi Wiik
Suomalaisten yksisivuinen viron kielioppi 
124–128

Table of Contents