No 7 (1994)

Püsilink/permalink http://www.digar.ee/id/nlib-digar:201343 (laadi siit alla artiklikogumiku PDF)

Lähivertailuja 7
Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Tammivalkamassa, 5.–7.1993

Toimittaneet Karl Pajusalu, Valma Yli-Vakkuri

Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 44
Turku: Turun yliopisto, 1994. 149 lk

ISBN 9512901803

Sisältö. Sisukord. Contents

Helle Metslang
Grammatikaliseerumisest eesti ja soome keeles
9–32

Tiit Hennoste
Prospektiivsed minimaalhesitatsioonid eesti keele suulises tekstis
33–51

Birute Klaas
Adressaatobjekt Balti keeleareaalis
52–64

Heli Laanekask
Koidula soome keel ehk hüva kui miete sisästä selkeäksi tulep
65–74

Karl Pajusalu
Kuidas soomlased õpivad kuulma eesti välteid
75–88

Hannu Remes
Eräiden suomen morfofonologisten vaihtelujen virolaisista vastineista
89–102

Meeli Sedrik
Hiiu murrakute ja soome murrete ühissõnavarast
103–127 

Seppo Suhonen
Eesti keele nimisõnaliidetega moodustatavate isikunimetuste morfoloogilised vasted soome keeles
128–135

Valma Yli-Vakkuri
Tempuksenkäyttö suomalaisessa ja virolaisessa fiktiivisessä tekstissä
136–149

Table of Contents